Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Official ne demek?

Official ne demek? Official ne anlama gelir? Official İngilizce örnek cümle. Official eş anlamlıları.

  official (n)

  yetkili

  görevli, memur

  Official (adj) Collocations

  appoint official : memur atamak
  bribe official : memura rüşvet vermek
  high-ranking official : üst düzey yetkili
  local official : yerel yetkili
  military official : askeri görevli
  3 Örnek daha
  public official : devlet memuru
  health official : sağlık görevlisi
  election official : seçim memuru
  Daha az gör
  official (adj)

  resmi

  kamusal, devletle ilgili

  Official (adj) ingilizce örnek cümle

  The official language of Uruguay is Spanish.

  Uruguay'ın resmi dili İspanyolcadır.

  Official (adj) Collocations

  official acceptance : resmi kabul
  official acknowledgement : resmi bilgilendirme
  official agency : resmi ajans/kurum
  official announcement : resmi duyuru
  official approval : resmi onay
  31 Örnek daha
  official backing : resmi destek
  official banquet : resmi ziyafet
  official campaign : resmi kampanya
  official census : resmi nüfus sayımı
  official communication : resmi iletişim
  official communiqué : resmi sürüm
  official complaint : resmi şikayet
  official confirmation : resmi onay
  official correspondence : resmi yazışma
  official corruption : resmi yolsuzluk
  official currency : resmi para birimi
  official definition : resmi tanım
  official denial : resmi ret / itiraz
  official dinner : resmi akşam yemeği
  official document : resmi belge
  official duty : resmi görev
  official estimate : resmi tahmin
  official exchange : resmi değişim
  official figure : resmi rakam
  official journal : resmi dergi
  official language : resmi dil
  official name : resmi ad
  official policy : resmi politika
  official recognition : resmi tanıma
  official record : resmi kayıt
  official religion : resmi din
  official residence : resmi konut, devlet konutu
  official statistics : resmi istatistikler
  official transcript : resmi kopya
  official use : resmi kullanım
  official warning : resmi uyarı
  Daha az gör