Yükleniyor...
remzihoca online dersler

On The Contrary ne demek?

On The Contrary ne demek? On The Contrary ne anlama gelir? On The Contrary İngilizce örnek cümle. On The Contrary eş anlamlıları.

  on the contrary (trans)

  bilakis

  aksine, tersine

  On the contrary (trans) ingilizce örnek cümle

  He didn't feel tired; on the contrary, he had even more energy.

  Yorgun hissetmedi; Aksine, daha da fazla enerjisi vardı.

  There was no reason to be upset; on the contrary , he was quite happy.

  Üzülmek için hiçbir sebep yoktu; bilakis, oldukça mutluydu.

  He is not fat, but on the contrary, he is thin.

  O şişman değil, aksine zayıf.

  I am sure that this endeavour will not fail and that, on the contrary, it will be very profitable.

  Bu çabanın başarısız olmayacağına ve tam tersine çok karlı olacağına eminim.

  He is not a miser, on the contrary, no one could be more generous.

  O bir cimri değil, aksine, kimse daha cömert olamazdı.

  I advise him to give up smoking, on the contrary, he still smokes constantly.

  Ona sigarayı bırakmasını tavsiye ediyorum, aksine, hala sürekli sigara içiyor.

  You're quite free now, I think. On the contrary, I have tons of things to do!

  Artık oldukça boşsun, sanırım. Aksine, benim yapacak çok işim var!

  On the contrary ile Bağlantılı Kelimeler