Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Oppose ne demek?

Oppose ne demek? Oppose ne anlama gelir? Oppose İngilizce örnek cümle. Oppose eş anlamlıları.

  oppose (v)

  karşı çıkmak

  itiraz etmek, karşı gelmek

  Oppose (v) ingilizce örnek cümle

  The government opposed a proposal to allow women the right to vote.

  Hükûmet, kadınlara oy kullanma hakkı tanıyan bir öneriye karşı çıktı.

  The Conservatives are likely to oppose any suggestion of change.

  Muhafazakârların herhangi bir değişim önerisine karşı çıkacakları muhtemeldir.

  Oppose (v) Collocations

  petition may oppose : dilekçe karşı olabilir
  resolution may oppose : karar karşı olabilir
  oppose amendment : değişikliğe/ düzenlemeye/ (ABD) anayasa maddesine itiraz etmek
  oppose amnesty : genel affa karşı çıkmak
  oppose bail : kefalete karşı çıkmak
  58 Örnek daha
  oppose ban : yasağa karşı çıkmak
  oppose bill : kanun maddesine / kanun teklifine karşı çıkmak
  oppose change : değişime/ değişikliğe karşı çıkmak
  oppose creation : oluşuma karşı çıkmak
  oppose cut : azal(t)maya itiraz etmek
  oppose deal : anlaşmaya / sözleşmeye karşı çıkmak
  oppose decision : karara itiraz etmek
  oppose directive : yönergeye karşı çıkmak
  oppose doctrine : öğretiye karşı çıkmak
  oppose draft : zorunlu askerliğe karşı çıkmak
  oppose effort : çabaya karşı çıkmak/ engel olmak
  oppose expansion : genişlemeye karşı çıkmak
  oppose imposition : cezaya/ külfete/ yürürlüğe koymaya/ dayatmaya itiraz etmek
  oppose initiative : girişime karşı çıkmak
  oppose intervention : müdahaleye karşı çıkmak/ itiraz etmek
  oppose invasion : istilaya karşı koymak/ direnmek
  oppose legislation : yasalara/ mevzuata karşı koymak/ itiraz etmek
  oppose measure : tedbire / önleme karşı çıkmak/ engel olmak
  oppose merger : birleş(tir)meye karşı çıkmak
  oppose motion : öneriye/ önergeye karşı çıkmak
  oppose move : girişime karşı çıkmak
  oppose movement : harekete karşı olmak/ çıkmak
  oppose nomination : adaylığa karşı çıkmak
  oppose nominee : adaya karşı çıkmak
  oppose occupation : işgale karşı çıkmak
  oppose petition : dilekçeye itiraz etmek
  oppose plan : plana karşı çıkmak
  oppose policy : politikaya karşı çıkmak
  oppose privatization : özelleştirmeye karşı çıkmak
  oppose proposal : plana/öneriye karşı çıkmak
  oppose recommendation : tavsiyeye karşı çıkmak/ muhalefet etmek
  oppose referendum : referanduma/halk oylamasına karşı çıkmak
  oppose reform : reforma/yeniliğe karşı çıkmak/ itiraz etmek
  oppose regime : rejime muhalefet etmek
  oppose resolution : karara/önergeye karşı çıkmak
  oppose scheme : plana/programa karşı çıkmak
  oppose slavery : köleliğe karşı çıkmak
  oppose treaty : antlaşmaya karşı çıkmak
  oppose tyranny : zorbalığa / zorba hükümete karşı çıkmak
  oppose use : kullanıma / kullanmaya itiraz etmek
  oppose actively : etkin şekilde karşı çıkmak
  oppose adamantly : inatla karşı çıkmak
  oppose bitterly : acımasızca karşı çıkmak
  oppose consistently : sürekli olarak karşı çıkmak
  oppose fiercely : şiddetle karşı çıkmak
  oppose firmly : sıkıca / kesin olarak karşı çıkmak
  oppose initially : başlangıçta karşı koymak / itiraz etmek
  oppose openly : açıkça karşı çıkmak
  oppose publicly : halka açık olarak karşı çıkmak
  oppose resolutely : azimli bir şekilde karşı çıkmak
  oppose strenuously : gayretli bir şekilde karşı çıkmak
  oppose strongly : şiddetle karşı çıkmak
  oppose successfully : başarılı bir şekilde karşı çıkmak/ muhalefet etmek
  oppose totally : tamamen karşı çıkmak
  oppose unsuccessfully : başarısızca karşı çıkmak
  oppose vehemently : şiddetle/hararetli bir şekilde karşı çıkmak
  oppose vigorously : şiddetle karşı çıkmak
  oppose violently : şiddetle karşı çıkmak
  Daha az gör