Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Order ne demek?

Order ne demek? Order ne anlama gelir? Order İngilizce örnek cümle. Order eş anlamlıları.

  order (v)

  sipariş vermek

  ısmarlamak, sipariş etmek

  Order (v) ingilizce örnek cümle

  John ordered half a dozen books on chemistry from New York.

  John, New York'tan kimya üzerine yarım düzine kitap sipariş etti.

  emretmek

  buyurmak, emir vermek

  Order (v) ingilizce örnek cümle

  The manager ordered all the rooms to be swept clean as soon as possible.

  Yönetici, tüm odaların en kısa sürede silinip süpürülmesini emretti.

  The commander ordered his men to rest for the night.

  Komutan, adamlarına gece boyunca dinlenmelerini emretti.

  düzen vermek

  düzenlemek, sıraya koymak, sıralamak

  Order (v) ingilizce örnek cümle

  The secretary ordered all the application forms for her boss.

  Sekreter patronu için tüm başvuru formlarını düzene koydu.

  Order (n) Collocations

  coroner may order : adli tabip emredebilir
  court may order : mahkeme emredebilir
  injunction may order : ihtiyati tedbir emredebilir
  judge may order : hakim emredebilir
  magistrate may order : sulh hukukçısı emredebilir
  12 Örnek daha
  tribunal may order : mahkeme emredebilir
  order advance : ilerleme istemek
  order ceasefire : ateşkesi emretmek
  order a curfew : sokağa çıkma yasağı ilan etmek
  order food : yemek sipariş etmek
  order investigation : araştırma istemek
  order lunch : öğle yemeği sipariş etmek
  order troops : birliğe komutanlık etmek
  order withdrawal : geri çekilmeyi emretmek
  order chronologically : kronolojik olarak sıralamak
  order specifically : özellikle sipariş etmek
  order sb to surrender : birine teslim olmasını emretmek
  Daha az gör

  Order (n) Preposition Kullanımları

  order from : ...dan emir/sipariş
  order (n)

  sipariş

  Order (n) ingilizce örnek cümle

  If we place an order for more than 20 units, would you reduce the price?

  20 birimden fazla sipariş verirsek fiyatı düşürür müsünüz?

  düzen

  sıra, nizam, sistem

  Order (n) ingilizce örnek cümle

  All the names are listed in alphabetical order.

  Tüm isimler alfabetik sıraya göre dizilmiştir.

  emir

  Order (n) ingilizce örnek cümle

  Japanese troops were given the order to bomb Pearl Harbor in 34 days.

  Japon birliklerine 34 gün içinde İnci Liman'ı bombalama emri verildi.

  I don't care who your father is. You still have to follow my orders.

  Babanın kim olduğu umurumda değil. Hala emirlerime uymak zorundasın.

  Order (n) Collocations

  await order : sipariş beklemek
  bark order : emri bağırmak
  bring order : yöntem dayatmak
  cancel order : siparişi iptal etmek
  change order : düzeni değiştirmek
  44 Örnek daha
  enforce order : sipariş vermek
  follow order : emre uymak
  give order : emir/sipariş vermek
  have order : sipariş vermek
  impose order : düzen getirmek
  maintain order : düzeni sağlamak
  make order : Sipariş vermek
  place an order : sipariş vermek
  preserve order : siparişi korumak
  receive order : emir/sipariş almak
  restore order : düzeni yeniden sağlamak
  send order : sipariş göndermek
  take order : emir/sipariş almak
  win order : siparişi kazanmak
  advance order : önceden sipariş
  alphabetical order : alfabetik sıra
  ascending order : artan sıra
  correct order : doğru sipariş
  large order : yüklü sipariş
  natural order : doğal düzen
  new order : yeni düzen
  outstanding order : bekleyen sipariş
  public order : asayiş (kamu düzeni)
  religious order : tarikat
  social order : toplumsal düzen
  firm order : firma siparişi
  economic order : ekonomik düzen
  existing order : mevcut sipariş
  executive order : icra emri
  established order : kurulu düzen
  restraining order : yasaklama emri, men kararı
  back order : bekleyen/askıda sipariş
  put in order : düzene koymak | sipariş vermek
  high order : yüksek düzey
  carry out order : emri yerine getirmek
  keep in order : düzenli tutmak
  accept order : siparişi kabul etmek
  bankruptcy order : iflas kararı
  banker's order : ödeme emri
  record order : yüklü sipariş
  bulk order : yüklü / toplu sipariş
  make sth to order : bir şeyi siparişe göre yapmak
  establish an order : bir düzen kurmak
  law and order : kanun ve nizam
  Daha az gör

  Order (n) Preposition Kullanımları

  out of order : bozuk
  on order : emir üzerine
  in order that : ...sın diye, böylece
  in order to : ...mek için
  in order : düzenli, sıralı
  1 Örnek daha
  order for : ... için sipariş
  Daha az gör