Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Original ne demek?

Original ne demek? Original ne anlama gelir? Original İngilizce örnek cümle. Original eş anlamlıları.

  original (adj)

  orijinal

  özgün, gerçek, asıl, kopya olmayan

  Original (adj) Collocations

  completely original : tamamen orijinal
  startlingly original : ürkütücü orijinal
  extremely original : son derece orijinal/özgün/asıl
  original composition : orijinal kompozisyon
  original concept : orijinal kavram
  27 Örnek daha
  original conception : orijinal anlayış
  original condition : orijinal durum
  original content : orijinal içerik
  original context : asıl bağlam
  original document : orijinal belge
  original estimate : orijinal Tahmin
  original feature : (bir şeyin ilk biçimi) asıl özellik
  original finding : orijinal bulgu
  original inhabitant : asıl sakin/ oturan, yerli
  original intention : asıl niyet
  original interior : orijinal mekan
  original manuscript : orijinal metin, asıl nüsha
  original meaning : asıl/gerçek anlam
  original painting : orijinal tablo
  original position : ilk vaziyet/konum
  original purpose : asıl amaç
  original research : özgün/gerçek araştırma
  original script : orijinal senaryo
  original series : orijinal dizi
  original source : özgün kaynak
  original text : orijinal/özgün metin
  original version : asıl versiyon/biçim
  original work : asıl eser
  original author : asıl yazar
  original data : özgün/gerçek veri
  original intent : asıl amaç
  original model : asıl örnek
  Daha az gör