Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Paid ne demek?

Paid ne demek? Paid ne anlama gelir? Paid İngilizce örnek cümle. Paid eş anlamlıları.

  pay (v)

  ödemek

  ödeme yapmak, vermek (para)

  Paid (v) ingilizce örnek cümle

  We had to pay them $100 to repair the car.

  Arabayı tamir etmeleri için onlara 100 dolar ödemek zorunda kaldık.

  The young man left the restaurant without paying his bill.

  Genç adam hesabını ödemeden restorandan ayrıldı.

  Children over five must pay full price for the ticket.

  Beş yaşından büyük çocuklar bilet için tam ücret ödemek zorundadır.

  Paid (adj) Collocations

  bank may pay : banka ödeyebilir
  consumer may pay : tüketici ödeyebilir
  job may pay : iş yeri maaş verebilir
  pay advance : avans ödemek
  pay attention : dikkat etmek
  37 Örnek daha
  pay balance : kalan tutarı ödemek
  pay bill : fatura ödemek
  pay sb bribe : birine rüşvet ödemek
  pay cash : nakit ödemek
  pay check : çek ödemek
  pay claim : talebi ödemek
  pay compensation : tazminat ödemek
  pay cost : ücret ödemek
  pay damage : zararı karşılamak/ödemek
  pay debt : borç ödemek
  pay difference : farkı ödemek
  pay employee : ücretli çalışan
  pay expense : masraf ödemek
  pay fee : ücret ödemek
  pay fine : para cezası ödemek
  pay fortune : servet ödemek
  pay instalment : taksit ödemek
  pay interest : faiz ödemek
  pay maintenance : nafaka ödemek
  pay money : para ödemek
  pay ransom : fidye ödemek
  pay regard : dikkate almak
  pay rent : kira ödemek
  pay respect : saygı göstermek
  pay subscription : aidat ödemek
  pay subsidy : ödenek ödemek
  pay supplement : ek ödeme yapmak
  pay tax : vergi ödemek
  pay tribute to sb : birini övmek
  pay a visit : ziyaret etmek
  pay well : iyi ödemek
  pay homage : saygı göstermek
  paying spectator : ödeme yapan seyirci
  paying public : ödeme yapan halk
  paying customer : ödeme yapan müşteri
  paying proposition : ödeme teklifi
  pay a price : bir bedel ödemek
  Daha az gör

  Paid (adj) Preposition Kullanımları

  pay for : ...yı karşılamak, ...nın parasını ödemek
  pay attention to : ...ya dikkat etmek
  pay to : ...ya ödemek
  paid (adj)

  ücretli

  Paid (adj) Collocations

  badly paid : düşük ücretli
  poorly paid : düşük maaşlı / düşük ücretli
  well paid : iyi maaşlı
  paid employee : ücretli çalışan
  paid employment : ücret karşılığı çalışma
  6 Örnek daha
  paid job : ücretli iş / maaşlı iş
  paid subscription : ücretli abonelik
  paid vacation : ücretli izin
  poorly paid job : düşük ücretli iş
  badly paid work : düşük ücretli iş
  badly paid job : düşük ücretli iş
  Daha az gör

  Paid ile Bağlantılı Kelimeler