Yükleniyor...
Paramount [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Paramount (Adj) ne demek?

Paramount (Adj) ne anlama gelir? Paramount ne demektir? Paramount İngilizce örnek cümle.

  paramount (adj)

  en önemli

  üstün, yüce, başlıca

  Paramount (adj) Collocations

  paramount concern : en önemli endişe
  paramount importance : başlıca önem