Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Percentage ne demek?

Percentage ne demek? Percentage ne anlama gelir? Percentage İngilizce örnek cümle. Percentage eş anlamlıları.

  percentage (n)

  yüzde

  yüzdelik oran

  Percentage (n) ingilizce örnek cümle

  The percentage of young people in Africa is roughly 20% as of 2011.

  Afrika'daki gençlerin yüzdesi 2011'den itibaren yaklaşık 20'dir.

  The hands and feet make up a large percentage of the total number of the bones in the human body.

  El ve ayaklar, insan vücudundaki toplam kemik sayısının büyük bir yüzdesini oluşturur.

  Television attracts a large percentage of the people.

  Televizyon, insanların büyük bir yüzdesini cezbetmektedir.

  A high percentage of married women have part-time jobs.

  Evli kadınların yüksek bir yüzdesi yarı zamanlı işlerde çalışmaktadır.

  Percentage (n) Collocations

  percentage may decline : yüzde düşüş gösterebilir
  percentage may decrease : yüzde azalabilir
  percentage may drop : yüzde düşebilir
  percentage may fall : yüzde düşebilir
  percentage may grow : yüzde artabilir
  28 Örnek daha
  percentage may increase : yüzde artabilir
  percentage may indicate : yüzde gösterebilir
  percentage may range : yüzde değişebilir
  percentage may represent : yüzde gösterebilir
  percentage may rise : yüzde artabilir
  percentage may show : yüzde gösterebilir
  percentage may vary : yüzde değişebilir
  calculate percentage : yüzdeyi hesaplamak
  estimate percentage : yüzdesini tahmin etmek
  average percentage : ortalama yüzde
  growing percentage : artan yüzde
  high percentage : yüksek yüzde
  large percentage : büyük yüzde
  low percentage : düşük yüzde
  maximum percentage : maksimum yüzde
  minimum percentage : minimum yüzde
  overwhelming percentage : büyük/önemli yüzde (oranı)
  reasonable percentage : makul yüzde
  significant percentage : önemli yüzde
  small percentage : küçük yüzde
  tiny percentage : küçük yüzde
  total percentage : toplam yüzde
  fixed percentage : sabit yüzde
  disproportionate percentage : orantısız yüzde
  increasing percentage : artan yüzde
  overall percentage : toplam yüzde
  make up percentage : yüzdesini oluşturmak
  a small percentage of : ...nın küçük bir yüzdesi
  Daha az gör

  Percentage (n) Preposition Kullanımları

  percentage of : ...nın yüzdesi