Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Permanent ne demek?

Permanent ne demek? Permanent ne anlama gelir? Permanent İngilizce örnek cümle. Permanent eş anlamlıları.

  permanent (n)

  perma

  permanent (adj)

  kalıcı

  Permanent (adj) ingilizce örnek cümle

  The US established a permanent income tax.

  ABD kalıcı bir gelir vergisi oluşturdu.

  Absolutely nothing is permanent in life.

  Kesinlikle hiçbir şey hayatta kalıcı değil.

  Cocaine causes permanent damage to the body.

  Kokain vücuda kalıcı hasar verir.

  Permanent (adj) Collocations

  relatively permanent : nispeten kalıcı
  permanent accommodation : daimi konaklama
  permanent change : kalıcı değişiklik/değişim
  permanent constitution : kalıcı anayasa
  permanent damage : kalıcı hasar
  19 Örnek daha
  permanent disability : kalıcı sakatlık
  permanent dwelling : kalıcı konut
  permanent effect : kalıcı etki
  permanent employee : sürekli çalışan
  permanent employment : kalıcı istihdam
  permanent feature : daimi özellik/bölüm
  permanent harm : kalıcı zarar
  permanent home : kalıcı yuva
  permanent income : kalıcı gelir
  permanent inhabitant : sürekli oturan/sakin
  permanent job : kalıcı iş
  permanent loss : kalıcı kayıp
  permanent peace : kalıcı barış
  permanent residence : daimi ikametgah
  permanent settlement : kalıcı yerleşim yeri
  permanent solution : kalıcı çözüm
  permanent teeth : daimi dişler
  make sth permanent : sth kalıcı yapmak
  permanent abode : kalıcı mesken
  Daha az gör