Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Permanently ne demek?

Permanently ne demek? Permanently ne anlama gelir? Permanently İngilizce örnek cümle. Permanently eş anlamlıları.

  permanently (adv)

  kalıcı olarak

  sürekli olarak, temelli, tamamen, daima

  Permanently (adv) ingilizce örnek cümle

  The injury was so serious that it impaired his health permanently.

  Yaralanma o kadar ciddiydi ki sağlığını temelli bozdu.

  Deforestation happens when forests are permanently destroyed.

  Ormansızlaşma, ormanlar kalıcı olarak yok edildiğinde gerçekleşir.

  Permanently (adv) Collocations

  permanently attached : kalıcı olarak eklenmiş
  permanently closed : kalıcı olarak kapanmış
  permanently covered : kalıcı olarak kaplanmış
  permanently disabled : kalıcı olarak devre dışı bırakıldı
  permanently fixed : kalıcı olarak sabitleştirilmiş
  29 Örnek daha
  permanently handicapped : kalıcı sakatlık
  permanently injured : kalıcı olarak yaralanmış
  permanently occupied : kalıcı olarak işgal edilmiş
  permanently unemployed : sürekli işsiz
  alter permanently : kalıcı olarak değiştirmek
  bar permanently : temelli engellemek
  change permanently : kalıcı olarak değiştirmek
  close permanently : kalıcı olarak kapatmak
  cripple permanently : kalıcı olarak sakatlamak
  damage permanently : kalıcı olarak zarar vermek
  delete permanently : kalıcı olarak silmek
  destroy permanently : kalıcı olarak yok etmek
  disfigure permanently : kalıcı olarak deforme etmek
  exclude permanently : kalıcı olarak hariç tutmak
  exile permanently : kalıcı olarak sürgün etmek
  expel permanently : kalıcı olarak kovmak
  house permanently : kalıcı olarak barındırmak
  impair permanently : kalıcı olarak bozmak
  injure permanently : kalıcı olarak yaralamak
  install permanently : kalıcı olarak yüklemek
  live permanently : kalıcı olarak yaşamak
  mark permanently : kalıcı olarak işaretlemek
  remove permanently : kalıcı olarak kaldırmak
  scar permanently : kalıcı yara izi bırakmak
  settle permanently : kalıcı olarak yerleşmek
  store permanently : kalıcı olarak saklamak
  suspend permanently : kalıcı olarak uzaklaştırmak
  tune permanently : kalıcı olarak ayarlamak
  weaken permanently : sürekli olarak zayıfla(t)mak
  Daha az gör