Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Policy ne demek?

Policy ne demek? Policy ne anlama gelir? Policy İngilizce örnek cümle. Policy eş anlamlıları.

  policy (n)

  politika

  plan, idare

  Policy (n) ingilizce örnek cümle

  One company may have several policies.

  Bir şirketin birkaç politikası olabilir.

  The government made a dramatic change in transport policy.

  Hükümet taşımacılık politikasında çarpıcı bir değişiklik yaptı.

  sigorta senedi

  poliçe

  Policy (n) Collocations

  policy may affect : politika etkileyebilir
  policy may cover : plan/sigorta kapsayabilir
  policy may expire : politika sona erebilir
  policy may govern : politika yönetebilir
  policy may prohibit : politika yasaklayabilir
  40 Örnek daha
  abandon policy : politikadan vazgeçmek
  adopt policy : politika benimsemek
  advocate policy : politikayı desteklemek
  develop policy : politika geliştirmek
  enact policy : yasa koyma politikası
  enforce policy : politika uygulamak
  establish policy : politika oluşturmak
  expire policy : sigorta sözleşmesini sonlandırmak
  follow policy : politika izlemek
  formulate policy : politika geliştirmek
  have policy : politikam var
  implement a policy : politika uygulamak
  introduce policy : politika tanıtmak
  oppose policy : politikaya karşı çıkmak
  pursue policy : politikayı izlemek
  agricultural policy : tarım politikası
  deliberate policy : kasti/planlanmış politika
  monetary policy : para politikası
  national policy : ulusal politika
  official policy : resmi politika
  public policy : kamu düzeni
  sensible policy : duyarlı politika
  social policy : sosyal politika
  strict policy : sıkı/katı politika
  fiscal policy : maliye politikası
  foreign policy : dış politika
  domestic policy : iç politika
  economic policy : ekonomi politikası
  explicit policy : açık politika
  effective policy : etkili politika
  financial policy : mali politika
  educational policy : eğitim politikası
  environmental policy : çevre politikası
  zero-tolerance policy : sıfır tolerans politikası
  current policy : mevcut politika
  government policy : hükümet politikası
  key policy : temel politika
  make policy : politika yapmak
  security policy : güvenlik politikası
  carry out policy : politika yürütmek
  Daha az gör

  Policy (n) Preposition Kullanımları

  policy of : ... politikası