Yükleniyor...
Poorly [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Poorly (Adj) ne demek?

Poorly (Adj) ne anlama gelir? Poorly ne demektir? Poorly İngilizce örnek cümle.

  poorly (adv)

  yetersiz bir şekilde

  kötü bir şekilde, az biçimde, yetersizce

  Poorly (adj) Collocations

  poorly developed : zayıf şekilde gelişmiş
  poorly educated : eğitim düzeyi düşük (kimse)
  poorly paid : düşük maaşlı / düşük ücretli
  poorly trained : yetersiz eğitilmiş
  conceive poorly : kötü tasarlamak
  11 Örnek daha
  define poorly : kötü tanımlamak
  grow poorly : kötü bir şekilde büyümek
  react poorly : zayıf tepki vermek
  regulate poorly : kötü düzenlememek
  represent poorly : zayıf şekilde temsil etmek
  respond poorly : zayıf cevap vermek
  reward poorly : kötü bir şekilde ödüllendirmek
  sleep poorly : yeteri kadar uyuyamamak
  supply poorly : yetersiz miktarda kaynak sağlamak
  write poorly : kötü bir şekilde yazmak
  poorly paid job : düşük ücretli iş
  Daha az gör
  poorly (adj)

  hasta

  rahatsız