Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Popularity ne demek?

Popularity ne demek? Popularity ne anlama gelir? Popularity İngilizce örnek cümle. Popularity eş anlamlıları.

  popularity (n)

  popülerlik

  beğenilme, tutulma, rağbet

  Popularity (n) ingilizce örnek cümle

  The popularity of Star Wars is a worldwide phenomena.

  Yıldız Savaşlarının popülerliği dünya çapında bir olgudur.

  The author's popularity reached well beyond German frontiers.

  Yazarın popülaritesi Alman sınırlarının çok ötesine ulaştı.

  Popularity (n) Collocations

  popularity may decline : popülerlik düşebilir
  popularity may grow : popülarite artabilir
  popularity may soar : popülerlik artabilir
  popularity may wane : popülerlik azalabilir
  achieve popularity : popülerlik kazanmak
  36 Örnek daha
  boost popularity : popülerliği artırmak
  deserve popularity : ünü/rağbet hak etmek
  enjoy popularity : popülariteye sahip olmak
  explain popularity : popülariteyi açıklamak
  gain popularity : popülerlik kazanmak
  lose popularity : gündemden düşmek
  maintain popularity : popülariteyi korumak
  regain popularity : popülerliği geri kazanmak
  retain popularity : popülariteyi korumak
  wane popularity : popülaritesi azalmak
  win popularity : popülarite kazanmak / elde etmek
  considerable popularity : dikkate değer popülarite
  continued popularity : devam eden/ sürekli popülarite/rağbet
  current popularity : mevcut / şu anki popülarite/rağbet
  global popularity : küresel popülarite / rağbet
  great popularity : büyük popülarite
  growing popularity : artan popülarite
  huge popularity : büyük popülarite
  immense popularity : muazzam popülarite
  massive popularity : çok büyük popülarite
  new-found popularity : yeni keşfedilmiş popülarite
  overwhelming popularity : önemli/büyük popülerlik/ün
  personal popularity : kişisel popülarite
  recent popularity : yeni (olmuş) popülarite
  tremendous popularity : çok büyük popülarite
  unprecedented popularity : eşi görülmemiş popülarite
  wide popularity : geniş/ yaygın popülarite
  widespread popularity : yaygın popülarite
  enduring popularity : devamlı popülarite
  enormous popularity : büyük popülarite
  increased popularity : artmış popülarite
  worldwide popularity : dünya çapında popülarite
  increasing popularity : artan popülarite
  rising popularity : artan popülarite / rağbet
  continuing popularity : devam eden popülarite
  grow in popularity : popülerliği artmak
  Daha az gör

  Popularity (n) Preposition Kullanımları

  popularity among : ... arasında popüler
  popularity with : ... arasında popülerlik