Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Potential ne demek?

Potential ne demek? Potential ne anlama gelir? Potential İngilizce örnek cümle. Potential eş anlamlıları.

  potential (n)

  potansiyel

  gizil, güç

  Potential (adj) Collocations

  achieve potential : en yüksek gücüne ulaşmak
  demonstrate potential : potansiyel göstermek
  develop potential : gücünü kullanmak
  exploit potential : potansiyelden yararlanmak
  have potential : potansiyele sahip olmak
  18 Örnek daha
  hold potential : potansiyele sahip olmak
  increase potential : potansiyeli artırmak
  reach potential : potansiyele ulaşmak
  realize potential : potansiyeli gerçekleştirmek
  show potential : potansiyel göstermek
  commercial potential : ticari potansiyel
  considerable potential : kayda değer potansiyel
  creative potential : yaratıcı potansiyel
  great potential : büyük ihtimal
  huge potential : büyük potansiyel
  human potential : insan potansiyeli
  long-term potential : uzun vadeli potansiyel
  tremendous potential : çok büyük potansiyel
  vast potential : büyük potansiyel
  full potential : tam potansiyel
  future potential : gelecekteki potansiyel
  economic potential : ekonomik güç
  enormous potential : muazzam potansiyel
  Daha az gör

  Potential (adj) Preposition Kullanımları

  with potential : potansiyel ile
  potential as : ... olarak potansiyel
  potential for : ... için potansiyel
  potential (adj)

  potansiyel

  mümkün, olası

  Potential (adj) Collocations

  potential advantage : potansiyel avantaj
  potential audience : olası seyirci
  potential benefit : olası fayda
  potential buyer : potansiyel alıcı
  potential candidate : potansiyel aday
  44 Örnek daha
  potential catastrophe : potansiyel felaket
  potential client : potansiyel müşteri
  potential conflict : olası çatışma
  potential consequence : potansiyel sonuç
  potential cost : potansiyel maliyet
  potential cure : potansiyel tedavi
  potential customer : potansiyel müşteri
  potential danger : potansiyel tehlike
  potential demand : potansiyel/olası talep
  potential difference : potansiyel fark
  potential disaster : olası felaket
  potential donor : potansiyel donör
  potential drawback : potansiyel dezavantaj
  potential effect : olası etki
  potential employee : potansiyel işçi
  potential employer : potansiyel işveren
  potential gain : olası kazanım
  potential hazard : olası tehlike/ risk
  potential impact : olası etki
  potential importance : potansiyel önem
  potential link : potansiyel bağlantı
  potential mate : potansiyel eş
  potential member : potansiyel üye
  potential problem : olası sorun
  potential profit : potansiyel kar
  potential profitability : potansiyel karlılık
  potential revenue : potansiyel gelir
  potential reward : potansiyel ödül
  potential risk : olası risk
  potential rival : potansiyel rakip
  potential role : potansiyel rol
  potential shortcoming : potansiyel eksiklik
  potential source : olası kaynak
  potential target : potansiyel hedef
  potential threat : potansiyel tehdit
  potential trouble : potansiyel sorun
  potential victim : potansiyel kurban
  potential visitor : potansiyel ziyaretçi
  potential volunteer : potansiyel gönüllü
  potential vulnerability : potansiyel güvenlik açığı
  potential weakness : potansiyel zayıflık
  potential witness : potansiyel tanık
  potential harm : olası zarar
  potential value : olası değer
  Daha az gör