Yükleniyor...
Potential [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Potential (Adj) ne demek?

Potential (Adj) ne anlama gelir? Potential ne demektir? Potential İngilizce örnek cümle.

  potential (n)

  potansiyel

  gizil, güç

  Potential (adj) Collocations

  achieve potential : en yüksek gücüne ulaşmak
  demonstrate potential : potansiyel göstermek
  develop potential : gücünü kullanmak
  exploit potential : potansiyelden yararlanmak
  have potential : potansiyele sahip olmak
  14 Örnek daha
  reach potential : potansiyele ulaşmak
  realize potential : potansiyeli gerçekleştirmek
  commercial potential : ticari potansiyel
  considerable potential : kayda değer potansiyel
  creative potential : yaratıcı potansiyel
  great potential : büyük ihtimal
  huge potential : büyük potansiyel
  long-term potential : uzun vadeli potansiyel
  tremendous potential : çok büyük potansiyel
  vast potential : büyük potansiyel
  full potential : tam potansiyel
  future potential : gelecekteki potansiyel
  economic potential : ekonomik güç
  enormous potential : muazzam potansiyel
  Daha az gör

  Potential (adj) Preposition Kullanımları

  with potential : potansiyel ile
  potential as : ... olarak potansiyel
  potential for : ... için potansiyel
  potential (adj)

  potansiyel

  mümkün, olası

  Potential (adj) Collocations

  potential advantage : potansiyel avantaj
  potential audience : olası seyirci
  potential benefit : olası fayda
  potential buyer : potansiyel alıcı
  potential candidate : potansiyel aday
  43 Örnek daha
  potential catastrophe : potansiyel felaket
  potential client : potansiyel müşteri
  potential conflict : olası çatışma
  potential consequence : potansiyel sonuç
  potential cost : potansiyel maliyet
  potential cure : potansiyel tedavi
  potential customer : potansiyel müşteri
  potential danger : potansiyel tehlike
  potential demand : potansiyel/olası talep
  potential difference : potansiyel fark
  potential disaster : olası felaket
  potential donor : potansiyel donör
  potential drawback : potansiyel dezavantaj
  potential effect : olası etki
  potential employee : potansiyel işçi
  potential employer : potansiyel işveren
  potential gain : olası kazanım
  potential hazard : olası tehlike/ risk
  potential impact : olası etki
  potential importance : potansiyel önem
  potential link : potansiyel bağlantı
  potential mate : potansiyel eş
  potential member : potansiyel üye
  potential problem : olası sorun
  potential profit : potansiyel kar
  potential profitability : potansiyel karlılık
  potential revenue : potansiyel gelir
  potential reward : potansiyel ödül
  potential risk : olası risk
  potential rival : potansiyel rakip
  potential role : potansiyel rol
  potential shortcoming : potansiyel eksiklik
  potential source : olası kaynak
  potential target : potansiyel hedef
  potential threat : potansiyel tehdit
  potential victim : potansiyel kurban
  potential visitor : potansiyel ziyaretçi
  potential volunteer : potansiyel gönüllü
  potential vulnerability : potansiyel güvenlik açığı
  potential weakness : potansiyel zayıflık
  potential witness : potansiyel tanık
  potential harm : olası zarar
  potential value : olası değer
  Daha az gör