Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Prediction ne demek?

Prediction ne demek? Prediction ne anlama gelir? Prediction İngilizce örnek cümle. Prediction eş anlamlıları.

  prediction (n)

  tahmin

  öngörü

  Prediction (n) ingilizce örnek cümle

  Predictions about the outcome of the elections were wrong and the republican candidate won against all odds.

  Seçimlerin sonucuyla ilgili tahminler yanlıştı ve cumhuriyetçi adayı her şeye rağmen kazandı.

  To our surprise, her prediction came true.

  Bizi şaşırtan şey, tahmini doğru çıktı.

  Prediction (n) Collocations

  prediction may prove : tahmin sonunda ... çıkabilir
  make prediction : tahminde bulunmak
  accurate prediction : doğru tahmin
  confident prediction : emin tahmin
  correct prediction : doğru tahmin
  7 Örnek daha
  gloomy prediction : kasvetli tahmin
  incorrect prediction : yanlış tahmin
  long-term prediction : uzun vadeli tahmin
  optimistic prediction : iyimser tahmin
  precise prediction : kesin tahmin
  reliable prediction : güvenilir tahmin
  earthquake prediction : depremi tahmin etme
  Daha az gör

  Prediction (n) Preposition Kullanımları

  prediction for : ... için tahmin
  prediction of : ...-in tahmini
  contrary to prediction : tahminin aksine
  prediction about : ... hakkında tahmin
  prediction on : ...konuda tahmin