Yükleniyor...
Prediction [N] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Prediction (N) ne demek?

Prediction (N) ne anlama gelir? Prediction ne demektir? Prediction İngilizce örnek cümle.

  prediction (n)

  tahmin

  öngörü

  Prediction (n) ingilizce örnek cümle

  Predictions about the outcome of the elections were wrong and the republican candidate won against all odds.

  Seçimlerin sonucuyla ilgili tahminler yanlıştı ve cumhuriyetçi adayı her şeye rağmen kazandı.

  Prediction (n) Collocations

  prediction may prove : tahmin sonunda ... çıkabilir
  confirm prediction :
  confound prediction :
  contradict prediction :
  defy prediction :
  25 Örnek daha
  give prediction :
  make prediction : tahminde bulunmak
  offer prediction :
  support prediction :
  test prediction :
  accurate prediction : doğru tahmin
  bold prediction :
  confident prediction : emin tahmin
  correct prediction : doğru tahmin
  definite prediction :
  dire prediction :
  gloomy prediction : kasvetli tahmin
  good prediction :
  grim prediction :
  incorrect prediction : yanlış tahmin
  long-term prediction : uzun vadeli tahmin
  optimistic prediction : iyimser tahmin
  precise prediction : kesin tahmin
  reliable prediction : güvenilir tahmin
  right prediction :
  safe prediction :
  specific prediction :
  successful prediction :
  theoretical prediction :
  firm prediction :
  Daha az gör

  Prediction (n) Preposition Kullanımları

  amid predictions :
  despite a/the prediction :
  prediction about : ... hakkında tahmin
  prediction for : ... için tahmin
  prediction of : ...-in tahmini
  2 Örnek daha
  prediction on : ... üzerinden tahmin
  contrary to prediction : tahminin aksine
  Daha az gör