Yükleniyor...
Predominant [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Predominant (Adj) ne demek?

Predominant (Adj) ne anlama gelir? Predominant ne demektir? Predominant İngilizce örnek cümle.

  predominant (adj)

  egemen

  üstün, baskın

  Predominant (adj) ingilizce örnek cümle

  Its predominant use has always been for producing heat energy.

  Baskın kullanımı her zaman ısı enerjisi üretmek için olmuştur.

  Predominant (adj) Collocations

  predominant feature : baskın özellik
  predominant type : çoğu cins