Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Prejudice ne demek?

Prejudice ne demek? Prejudice ne anlama gelir? Prejudice İngilizce örnek cümle. Prejudice eş anlamlıları.

  prejudice (v)

  olumsuz yönde etkilemek

  önyargılı olmasına neden olmak, tesir altında bırakmak

  zarar vermek

  zarara uğratmak

  Prejudice (n) Collocations

  prejudice chance : şansı zayflatmak
  prejudice substantially : önemli ölçüde önyargıyla karşılamak
  prejudice (n)

  ön yargı

  peşin hüküm, peşin yargı, peşin fikir

  Prejudice (n) ingilizce örnek cümle

  Prejudice towards some particular race is known as racism.

  Belirli bir ırka karşı ön yargı, ırkçılık olarak bilinir.

  Being an Italian-Canadian woman in Canada I deal with prejudice and stereotypes that are a reflection of my race and ethnicity.

  Kanada'da bir İtalyan-Kanadalı kadın olarak, ırkımın ve etnik kökenimin bir yansıması olan ön yargı ve klişelerle uğraşıyorum.

  Prejudice (n) Collocations

  air prejudice : ön yargı/tarafını göstermek/vurgulamak
  challenge prejudice : ön yargıyla mücadele etmek
  confirm prejudice : önyargıyı kabul etmek
  confront prejudice : önyargı ile yüzleşmek
  eliminate prejudice : önyargıyı ortadan kaldırmak
  33 Örnek daha
  encounter prejudice : önyargı ile karşılaşmak
  eradicate prejudice : önyargıyı ortadan kaldırmak
  express prejudice : önyargıyı ifade etmek
  face prejudice : önyargı ile yüzleşmek
  fight prejudice : önyargılı mücadele etmek
  have prejudice : önyargılı olmak
  hold prejudice : önyargılı olmak
  overcome prejudice : önyargının üstesinden gelmek
  reinforce prejudice : ön yargıyı güçlendirmek/pekiştirmek
  suffer prejudice : önyargıdan sıkıntı çekmek
  anti-gay prejudice : eşcinsel karşıtı önyargı
  blatant prejudice : bariz önyargı
  blind prejudice : kör önyargı
  cultural prejudice : kültürel önyargı
  deep prejudice : derin önyargı
  deep-seated prejudice : derin önyargı
  irrational prejudice : mantıksız önyargı
  old prejudice : eski önyargı
  personal prejudice : kişisel önyargı
  political prejudice : siyasi önyargı
  popular prejudice : popüler önyargı
  racial prejudice : ırkçı önyargı
  religious prejudice : dini önyargı
  serious prejudice : ciddi önyargı
  sexist prejudice : cinsiyetçi önyargı
  social prejudice : sosyal önyargı
  strong prejudice : güçlü önyargı
  unfair prejudice : haksız önyargı
  ethnic prejudice : etnik önyargı
  deep-rooted prejudice : köklü önyargı
  break down prejudice : ön yargıyı yıkmak
  break down prejudice : önyargıyı yıkmak
  put aside prejudice : önyargıyı bir kenara koymak
  Daha az gör

  Prejudice (n) Preposition Kullanımları

  prejudice towards : …ya karşı önyargı
  without prejudice : ön yargısız
  prejudice against : …ya karşı ön yargı