Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Pressure ne demek?

Pressure ne demek? Pressure ne anlama gelir? Pressure İngilizce örnek cümle. Pressure eş anlamlıları.

  pressure (v)

  basınç uygulamak

  mecbur etmek, zorlamak, üstelemek
  pressure (n)

  baskı

  zorlama, pres

  Pressure (n) ingilizce örnek cümle

  Working under pressure to meet a deadline had a motivating effect.

  İşi zamanında bitirmek için baskı altında çalışmanın motive edici bir etkisi vardı.

  Hospital staff are coming under pressure to work longer hours.

  Hastane çalışanları daha uzun saatler çalışmak için baskı altına giriyor.

  Some people can only operate well under pressure.

  Bazı insanlar sadece baskı altında iyi çalışabilir.

  The government is now under pressure to restore the economy.

  Hükümet ekonomiyi restore etmek için şu anda baskı altında.

  basınç

  tazyik

  Pressure (n) ingilizce örnek cümle

  Too much alcohol will raise your blood pressure.

  Çok fazla alkol kan basıncınızı yükseltir.

  Pressure (n) Collocations

  pressure may ease : basınç/baskı azalabilir
  pressure may fall : basınç/baskı azalabilir
  pressure may increase : basınç/baskı artabilir
  pressure may intensify : basınç/baskı artabilir
  pressure may maintain : basınç devam edebilir
  79 Örnek daha
  pressure may mount : basınç artabilir
  pressure may rise : basınç/baskı artabilir
  alleviate pressure : baskıyı hafifletmek
  apply pressure : baskı uygulamak
  create pressure : baskı yaratmak
  ease pressure : baskıyı dindirmek
  escape pressure : baskıdan kaçmak
  exert pressure : baskı yapmak
  experience pressure : baskı yaşamak
  face pressure : baskı ile karşılaşmak
  generate pressure : baskı oluşturmak
  handle pressure : baskı ile başa çıkmak
  heighten pressure : basıncı artırmak
  intensify pressure : basıncı artırmak
  place pressure : baskı kurmak
  put pressure : baskı yapmak
  reduce pressure : basıncı düşürmek
  relieve pressure : baskıyı azaltmak
  resist pressure : basınca direnmek
  withstand pressure : basınca/baskıya dayanmak
  added pressure : eklenmiş basınç
  atmospheric pressure : atmosferik basınç
  commercial pressure : ticari baskı
  competitive pressure : rekabet baskısı
  considerable pressure : kayda değer baskı
  constant pressure : sabit basınç
  great pressure : büyük baskı
  growing pressure : artan basınç
  high pressure : yüksek basınç
  intense pressure : yoğun baskı
  international pressure : uluslararası baskı
  light pressure : hafif basınç
  low pressure : alçak basınç
  mounting pressure : artan baskı
  political pressure : siyasi baskı
  popular pressure : popüler baskı
  relentless pressure : aralıksız baskı
  social pressure : sosyal baskı
  strong pressure : güçlü basınç
  tremendous pressure : muazzam basınç
  undue pressure : gereksiz baskı
  unrelenting pressure : kesintisiz basınç
  upward pressure : yukarı doğru basınç
  firm pressure : sıkı baskı
  gentle pressure : hafif baskı
  downward pressure : aşağı doğru basınç
  economic pressure : ekonomik baskı
  elevated pressure : yüksek basınç
  enormous pressure : muazzam baskı
  external pressure : dış basınç
  financial pressure : finansal baskı
  barometric pressure : barometrik basınç
  increased pressure : artmış baskı
  increasing pressure : artan baskı
  bow to pressure : basınca yay
  come under pressure : baskı altında toplanmak
  cope with pressure : baskıyla / sıkıntıyla başa çıkmak
  get away from pressure : baskıdan uzak durmak
  give in to pressure : baskıya boyun eymek
  respond to pressure : baskıya karşılık vermek
  pressure may build up : basınç birikebilir
  blood pressure : kan basıncı / tansiyon
  pressure group : baskı grubu
  normal blood pressure : normal kan basıncı
  elevated blood pressure : yüksek tansiyon
  raised blood pressure : yükseltilmiş tansiyon
  reduce blood pressure : kan basıncını düşürmek
  measure blood pressure : kan basıncını ölçmek
  increase blood pressure : kan basıncını artırmak
  low blood pressure : düşük tansiyon
  control blood pressure : kan basıncı kontrol etmek
  high blood pressure : yüksek tansiyon
  decrease blood pressure : kan basıncını düşürmek
  cheer blood pressure : neşe kan basıncı
  check blood pressure : kan basıncını kontrol etmek/ölçmek
  immense pressure : büyük baskı
  monetary pressure : para sıkıntısı
  tyre pressure : lastik (hava) basıncı
  peer pressure : akran baskısı
  Daha az gör

  Pressure (n) Preposition Kullanımları

  under pressure : baskı altında
  pressure on : ... üzerinde baskı
  pressure from : ...dan baskı
  pressure for : ...için baskı

  Pressure ile Bağlantılı Kelimeler