Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Prevailing ne demek?

Prevailing ne demek? Prevailing ne anlama gelir? Prevailing İngilizce örnek cümle. Prevailing eş anlamlıları.

  prevail (v)

  üstün gelmek

  hüküm sürmek, galip gelmek

  Prevailing (v) ingilizce örnek cümle

  After a long battle, the allied forces finally prevailed over the enemy.

  Uzun bir savaşın ardından müttefik kuvvetler nihayet düşmana galip geldi.

  Democracy, which had prevailed during Athens' Golden Age, was replaced by a system of oligarchy in 411 BCE.

  Atina'nın Altın Çağı'nda hüküm süren demokrasinin yerini MÖ 411'de bir oligarşi sistemi aldı.

  yaygın olmak

  kol gezmek

  Prevailing (v) ingilizce örnek cümle

  In some areas of the world, poverty and malnutrition still prevail.

  Dünyanın bazı bölgelerinde yoksulluk ve yetersiz beslenme hâlâ yaygındır.

  Prevailing (adj) Collocations

  atmosphere may prevail : atmosfer hakim olabilir
  attitude may prevail : tutum yaygın olabilir
  common sense may prevail : sağduyu hakim olabilir
  condition may prevail : durum hakim olabilir
  counsel may prevail : öneri baskın çıkabilir
  10 Örnek daha
  custom may prevail : gelenek yayılabilir
  love may prevail : aşk hakim olabilir
  optimism may prevail : iyimserlik hakim olabilir
  peace may prevail : barış hakim olabilir
  sanity may prevail : mantıklı olma hakim olabilir
  silence may prevail : sessizlik hakim olabilir
  truce may prevail : ateşkes hakim olabilir
  view may prevail : bakış açısı hakim olabilir
  prevail finally : sonunda üstün gelmek
  prevail ultimately : sonunda yenmek
  Daha az gör

  Prevailing (adj) Preposition Kullanımları

  prevail against : ... karşı üstün gelmek
  prevail over : ... üzerinde üstün gelmek
  prevailing (adj)

  yaygın

  hüküm süren, sürekli var olan, egemen

  Prevailing (adj) Collocations

  prevailing attitude : hakim tutum
  prevailing climate : hakim iklim
  prevailing condition : hakim durum
  prevailing consensus : hakim görüş birliği
  prevailing current : geçerli akım
  15 Örnek daha
  prevailing doctrine : hakim doktrin
  prevailing dogma : hakim dogma
  prevailing ideology : hakim ideoloji
  prevailing mood : hakim ruh hali
  prevailing myth : hakim efsane
  prevailing opinion : hakim görüş
  prevailing orthodoxy : hakim olan ortodoksluk
  prevailing philosophy : hakim felsefe
  prevailing sentiment : hakim duygu
  prevailing tone : hakim tavır
  prevailing trend : hakim eğilim
  prevailing view : yaygın görüş
  prevailing wage : hakim ücret
  prevailing wind : hakim rüzgar
  prevailing wisdom : hakim bilgelik
  Daha az gör