Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Primarily ne demek?

Primarily ne demek? Primarily ne anlama gelir? Primarily İngilizce örnek cümle. Primarily eş anlamlıları.

  primarily (adv)

  esas olarak

  öncelikli olarak, ilk olarak

  Primarily (adv) ingilizce örnek cümle

  The works of Edgar Allan Poe are primarily composed of poems and short stories.

  Edgar Allan Poe'nun eserleri esas olarak şiir ve kısa öykülerden oluşmaktadır.

  The marine biome is primarily made up of the saltwater oceans.

  Deniz biyomu esas olarak tuzlu su okyanuslarından oluşur.

  Primarily (adv) Collocations

  be composed primarily of : esas olarak ...dan oluşmak
  primarily concentrated : öncelikle konsantre olmuş
  primarily concerned : başlıca ilgili
  primarily engaged : öncelikle nişanlı
  primarily interested : öncelikle ilgilenen
  34 Örnek daha
  primarily involved : öncelikle ilgili
  primarily male : esas olarak erkek
  primarily responsible : esas olarak sorumlu
  aim primarily : öncelikle amaçlamak
  appeal primarily : öncelikle başvurmak
  base primarily : öncelikle dayandırmak
  benefit primarily : öncelikle yararlanmak
  concentrate primarily : esas olarak odaklanmak
  confine primarily : öncelikle sınırlamak
  consist primarily : öncelikle meydana gelmek
  depend primarily : öncelikle bağlı olmak
  derive primarily : öncelikle türetmek
  design primarily : öncelikle tasarım yapmak
  determine primarily : öncelikle belirlemek
  direct primarily : öncelikle yönetmek
  employ primarily : öncelikle istihdam
  exist primarily : öncelikle var olmak
  feed primarily : öncelikle beslemek
  focus primarily : öncelikle odaklanmak
  function primarily : öncelikli olarak işlevini yerine getirmek
  fund primarily : öncelikle finanse etmek
  gear primarily : öncelikle vites değiştirmek
  influence primarily : öncelikle etkilemek
  locate primarily : öncelikle bulmak
  occur primarily : öncelikle meydana gelmek
  relate primarily : öncelikle ilgili olmak
  rely primarily : öncelikle güvenmek
  remember primarily : öncelikle hatırlamak
  rest primarily : öncelikle dinlenmek
  serve primarily : başlıca hizmet etmek
  target primarily : öncelikle hedeflemek
  use primarily : öncelikle kullanmak
  utilize primarily : öncelikle faydalanmak
  work primarily : öncelikli olarak çalışmak
  Daha az gör