Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Principal ne demek?

Principal ne demek? Principal ne anlama gelir? Principal İngilizce örnek cümle. Principal eş anlamlıları.

  principal (n)

  müdür

  principal (adj)

  asıl

  temel, en önemli, esas

  Principal (adj) ingilizce örnek cümle

  The principal component of the Asian diet is rice.

  Asya beslenmesinin ana bileşeni pirinçtir.

  The principal reason for Jane's success is her strong organizational skill.

  Jane'in başarısının başlıca nedeni, güçlü organizasyon becerisidir.

  Principal (adj) Collocations

  principal aim : asıl hedef, temel amaç
  principal cause : asıl sebep
  principal feature : ana/esas özellik
  principal focus : ana odak
  principal ingredient : ana madde
  9 Örnek daha
  principal instrument : baş enstrüman
  principal purpose : öncelikli/ esas amaç
  principal reason : başlıca sebep
  principal residence : esas/asıl konut
  principal role : ana rol
  principal source : temel kaynak
  principal target : asıl hedef
  principal task : asıl görev
  principal witness : ana tanık
  Daha az gör