Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Problem ne demek?

Problem ne demek? Problem ne anlama gelir? Problem İngilizce örnek cümle. Problem eş anlamlıları.

  problem (n)

  sorun

  mesele

  Problem (n) ingilizce örnek cümle

  They were successful in solving the problem.

  Sorunu çözmede başarılı oldular.

  If you have MS, you may have problems walking or standing.

  MS hastalığınız varsa yürümekte ve ayakta durmakta sorun yaşayabilirsiniz.

  Problem (n) Collocations

  problem may arise : sorun ortaya çıkabilir
  problem may begin : sorun başlayabilir
  problem may beset : sorun etrafını sarabilir
  problem may confront : sorunla karşı karşıya kalınabilir
  problem may emerge : sorun ortaya çıkabilir
  138 Örnek daha
  problem may exist : sorun olabilir
  problem may face : sorunla yüz yüze gelinebilir
  problem may occur : sorun olabilir
  problem may originate : problem kaynaklanabilir
  problem may persist : sorun devam edebilir
  problem may plague : problem bela olabilir
  problem may remain : sorun kalabilir
  problem may surface : sorun ortaya çıkabilir
  acknowledge problem : sorunu kabul etmek
  address a problem : bir problem üzerinde durmak
  admit problem : sorunu kabullenmek
  afflict problem : sorunla karşı karşıya olmak
  aggravate problem : sorunu kötüleştirmek
  alleviate problem : sorunu hafifletmek
  anticipate problem : sorunu tahmin etmek
  approach problem : meseleye yaklaşmak
  assess problem : sorunu değerlendirmek
  attack problem : soruna eğilmek
  attribute problem : sorunu bağlamak
  avoid problem : sorunu önlemek
  battle problem : sorunla mücadele etmek
  blame problem : sorundan sorumlu tutmak
  bring problem : sorun getirmek
  cause problem : sorun yaratmak
  circumvent problem : atlatmak problem
  combat problem : sorunla mücadele etmek
  confront problem : sorunla karşılaşmak
  correct problem : sorunu düzeltmek
  counter problem : soruna karşılık vermek
  create problem : sorun yaratmak
  define problem : problemi tanımlamak
  detect problem : sorunu bulmak
  develop problem : problem gelişmek/oluşmak
  diagnose problem : problem teşhis etmek
  discuss problem : problemi tartışmak
  encounter problems : sorunlarla karşılaşmak
  experience problems : sorunlar yaşamak
  to be faced with a problem : bir sorunla karşılaşmak
  fix a problem : bir sorunu çözmek
  foresee problem : sorunu öngörmek
  forget problem : problemi unutmak
  have problem : sorun yaşamak, sorunu olmak
  identify problem : sorunu saptamak
  indicate problem : sorunu belirtmek
  investigate problem : problemi araştırmak
  isolate problem : problemi yalnız bırakmak
  overcome a problem : bir sorunun üstesinden gelmek
  pinpoint problem : sorunu belirlemek
  pose problem : sorun oluşturmak
  prevent problem : problemi önlemek
  recognize problem : sorunu tanımak
  reduce problem : sorunu azaltmak
  relieve problem : problemi azaltmak
  remedy problem : soruna çözüm bulmak
  resolve problem : sorunu çözmek
  solve a problem : bir problemi çözmek
  study problem : problemi araştırmak
  suffer problem : sorun yaşamak
  tackle problem : sorunla başa çıkmak
  age-old problem : yaşlılık sorunu
  annoying problem : can sıkıcı mesele
  behavioural problem : davranış sorunu
  big problem : büyük sorun
  central problem : temel sorun
  common problem : yaygın/ortak problem
  complex problem : karmaşık sorun
  complicated problem : karmaşık problem
  developmental problem : gelişimsel sorun
  global problem : küresel sorun
  grave problem : ciddi sorun
  growing problem : artan/çoğalan sorun
  huge problem : büyük sorun
  important problem : önemli sorun
  key problem : temel sorun
  long-term problem : uzun vadeli problem
  main problem : asıl sorun
  major problem : büyük sorun
  mathematical problem : matematiksel problem
  mechanical problem : mekanik sorun
  medical problem : tıbbi sorun
  minor problem : küçük problem
  ongoing problem : sürmekte olan problem
  perennial problem : sürekli sorun
  persistent problem : kalıcı, sürekli sorun
  personal problem : kişisel sorun
  physical problem : fiziksel sorun
  political problem : politik sorun
  possible problem : olası problem
  potential problem : olası sorun
  pressing problem : acil sorun
  psychological problem : psikolojik sorun
  real problem : gerçek sorun
  serious problem : ciddi sorun
  significant problem : önemli sorun
  simple problem : basit problem
  slight problem : Hafif sorun
  social problem : toplumsal sorun
  technical problem : teknik sorun
  terrible problem : korkunç sorun
  tough problem : zor problem
  underlying problem : altında yatan problem
  unforeseen problem : beklenmedik sorun
  unresolved problem : çözülmemiş problem
  unsolved problem : çözülmemiş problem
  urgent problem : acil sorun
  ethical problem : etik sorun
  economic problem : ekonomik problem
  enormous problem : büyük problem
  financial problem : maddi sorun
  fundamental problem : temel sorun
  environmental problem : çevresel sorun
  chronic problem : kronik sorun
  basic problem : temel sorun
  logistical problem : lojistik sorun
  problem may come up : sorun çıkabilir
  work out problem : sorunu çözmek
  additional problem : ek sorun
  methodological problem : yöntemsel sorun
  related problem : ilişkili sorun
  specific problem : özel/belli sorun
  deal with a problem : bir sorunla başa çıkmak
  figure out problem : sorunu çözmek
  look at problem : problemi gözden geçirmek
  run into a problem : sorunla karşılaşmak
  sort out problem : problemi çözmek
  problem may stem from : sorun ...dan kaynaklanabilir
  health problem : sağlık sorunu
  present problem : sorun teşkil etmek
  communication problem : iletişim sorunu
  alcohol problem : alkol sorunu
  stomach problems : mide sorunları
  skin problems : cilt problemleri
  chest problems : göğüs hastalığı
  lung problem : akciğer sorunu
  bowel problem : bağırsak sorunu
  behaviour problem : davranış problemi
  face a problem : bir sorunla karşılaşmak
  look into problem : sorunu incelemek
  Daha az gör

  Problem (n) Preposition Kullanımları

  problem for : ... için sorun
  problem about : ... hakkında sorun
  problem of : ...nın problemi
  problem with : ...da sorun

  Problem ile Bağlantılı Kelimeler