Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Process ne demek?

Process ne demek? Process ne anlama gelir? Process İngilizce örnek cümle. Process eş anlamlıları.

  process (v)

  işleme koymak

  işleme sokmak, üzerinde çalışmak

  Process (v) ingilizce örnek cümle

  The clerk will process your application within three business days.

  Görevli başvurunuzu üç iş günü içinde işleme koyacaktır.

  işlemek

  işlemden geçirmek

  Process (v) ingilizce örnek cümle

  Factories often process raw vegetables to extend their shelf life.

  Fabrikalar genellikle raf ömrünü uzatmak için çiğ sebzeleri işler.

  Many snacks are processed with artificial flavors and preservatives.

  Pek çok atıştırmalık yapay tatlar ve koruyucularla işlenir.

  Process (n) Collocations

  process data : veri işlemek
  process information : bilgi işlemek
  process paperwork : evrak işlerini işleme koymak
  process correctly : doğru şekilde işlemek
  process efficiently : verimli bir şekilde işlemek
  1 Örnek daha
  process properly : doğru dürüst işlemden geçirmek
  Daha az gör

  Process (n) Preposition Kullanımları

  process sth into : bir şeyi … hâline getirmek
  process (n)

  süreç

  işleyiş, gidişat, ilerleyiş

  işlem

  yöntem, yol, usül

  Process (n) Collocations

  process may begin : işlem başlayabilir
  process may continue : süreç devam edebilir
  process may culminate : süreç sonlanabilir
  process may evolve : Süreç gelişebilir
  process may occur : işlem gerçekleşebilir
  61 Örnek daha
  process may require : işlem gerektirebilir
  process may start : süreç başlayabilir
  process may unfold : süreç olabilir
  process may work : süreç işleyebilir
  accelerate process : süreci hızlandırmak
  affect process : süreci etkilemek
  automate process : süreci otomatikleştirmek
  begin process : işlem başlatmak
  control process : süreci kontrol etmek
  facilitate process : süreci kolaylaştırmak
  hasten process : süreci hızlandırmak
  influence process : süreci etkilemek
  initiate process : süreci başlatmak
  regulate process : süreci düzenlemek
  repeat process : süreci tekrarlamak
  reverse process : süreci tersine çevirmek
  simplify a process : bir süreci basitleştirmek
  start process : işlemi başlatmak
  undergo process : sürece girmek
  aging process : yaşlanma süreci
  arduous process : zorlu süreç
  biological process : biyolojik süreç
  chemical process : kimyasal işlem
  cognitive process : bilişsel süreç
  complex process : karmaşık süreç
  complicated process : karmaşık süreç
  continuous process : kesintisiz süreç
  creative process : yaratıcı süreç
  developmental process : gelişimsel süreç
  difficult process : zor süreç
  gradual process : aşamalı süreç
  historical process : tarihsel süreç
  industrial process : endüstriyel işlem
  legal process : yasal süreç
  lengthy process : uzun süreç
  long process : uzun süreç
  mental process : zihinsel süreç
  natural process : doğal süreç
  ongoing process : devam eden süreç
  physical process : fiziksel süreç
  social process : sosyal süreç
  tedious process : sıkıcı süreç
  due process : yargı süreci
  formal process : resmi süreç
  electoral process : seçim süreci
  evolutionary process : evrimsel süreç
  speed up process : süreci hızlandırmak
  assessment process : değerlendirme süreci
  democratic process : demokratik süreç
  describe process : süreci tanımlamak
  dynamic process : hareketli süreç
  learning process : öğrenme süreci
  slow process : yavaş süreç
  thinking process : düşünme süreci
  thought process : düşünce süreci
  underlying process : altında yatan süreç
  go through a process : bir süreçten/işlemden geçmek
  healing process : iyileşme süreci
  approval process : onay süreci
  peace process : barış süreci
  election process : seçim süreci
  Daha az gör