Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Production ne demek?

Production ne demek? Production ne anlama gelir? Production İngilizce örnek cümle. Production eş anlamlıları.

  production (n)

  üretim

  imalat

  Production (n) ingilizce örnek cümle

  Madagascar's vanilla production has been adversely affected in recent years by a series of devastating cyclones.

  Madagaskar'ın vanilya üretimi son yıllarda bir dizi yıkıcı siklondan olumsuz yönde etkilenmiştir.

  Uranium is used in the production of nuclear power.

  Uranyum nükleer enerji üretiminde kullanılır.

  Silicon is important for the production of steel.

  Silikon, çelik üretimi için önemlidir.

  yapım

  sahneleme, prodüksiyon

  Production (n) Collocations

  production may fall : üretim düşebilir
  production may increase : üretim artabilir
  production may rise : üretim artabilir
  begin production : üretime başlamak
  boost production : üretimi artırmak
  32 Örnek daha
  cease production : üretimi durdurmak
  decrease production : üretimi/yapımı azal(t)mak
  distribute production : üretimi dağıtmak
  encourage production : üretimi teşvik etmek
  halt production : üretimi durdurmak
  improve production : üretimi geliştirmek
  increase production : üretimi arttırmak
  regulate production : üretimi düzenlemek
  resume production : üretime devam etmek
  start production : üretime başlamak
  stimulate production : üretimi teşvik etmek
  agricultural production : tarımsal üretim
  annual production : yıllık üretim
  artistic production : sanatsal üretim
  global production : küresel üretim
  industrial production : endüstriyel üretim
  low-cost production : düşük maliyetli üretim
  mass production : seri üretim
  organic production : organik üretim
  successful production : başarılı üretim
  sustainable production : sürdürülebilir üretim
  domestic production : yerli üretim
  full-scale production : tam ölçekli üretim
  increased production : artmış üretim
  small-scale production : küçük ölçekli üretim
  large-scale production : geniş kapsamlı üretim
  cut back production : üretimi azaltmak
  go into production : üretime başlamak
  vaccine production : aşı üretme
  step up production : üretimi hızlandırmak
  crop production : mahsul üretimi
  production line : üretim hattı / bandı
  Daha az gör