Yükleniyor...
Productive [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Productive (Adj) ne demek?

Productive (Adj) ne anlama gelir? Productive ne demektir? Productive İngilizce örnek cümle.

  productive (adj)

  üretken

  verimli

  Productive (adj) ingilizce örnek cümle

  The author is seventy, but he's no less productive than he was twenty years ago.

  Yazar yetmiş yaşında, ancak yirmi yıl önce olduğundan daha az üretken değil.

  Productive (adj) Collocations

  remarkably productive : dikkate değer derecede üretken
  enormously productive : muazzam derecede üretken
  exceptionally productive : müthiş derecede üretken
  extremely productive : son derece üretken
  productive capacity : üretim kapasitesi
  3 Örnek daha
  productive manner : verimli bir şekilde
  make productive : verimli hâle getirmek
  productive stage : üretken aşama
  Daha az gör