Yükleniyor...
Profound [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Profound (Adj) ne demek?

Profound (Adj) ne anlama gelir? Profound ne demektir? Profound İngilizce örnek cümle.

  profound (adj)

  derin

  kapsamlı, esaslı, güçlü, içten duyulan, çok büyük

  anlaşılması zor

  çok derin, açıklaması güç, derin bilgiye dayanan

  Profound (adj) Collocations

  profound ambivalence : derin kararsızlık
  profound apology : derin özür
  profound belief : büyük/derin inanç
  profound change : büyük değişiklik
  profound consequence : derin sonuç
  39 Örnek daha
  profound difference : derin fark
  profound disability : derin sakatlık
  profound disagreement : derin bir anlaşmazlık
  profound disappointment : derin/büyük hayal kırıklığı
  profound distaste : derin rahatsızlık
  profound distrust : derin güvensizlik
  profound effect : derin/büyük etki
  profound emotion : derin duygu
  profound gratitude : derin şükran
  profound ignorance : büyük cehalet
  profound impact : büyük/derin etki
  profound implication : büyük etki
  profound importance : derin önem
  profound impression : derin izlenim
  profound influence : derin etki
  profound insecurity : derin güvensizlik
  profound insight : derin görüş
  profound knowledge : derin bilgi
  profound lack : derin eksiklik
  profound love : derin aşk
  profound meditation : derin meditasyon
  profound mistrust : derin güvensizlik
  profound misunderstanding : derin yanlış anlama
  profound mystery : derin gizem
  profound reflection : derin yansıma
  profound regret : derin pişmanlık
  profound respect : derin saygı
  profound sadness : derin üzüntü
  profound sense : derin anlam
  profound significance : derin önem
  profound sorrow : derin üzüntü
  profound thinker : derin düşünür
  profound thought : derin düşünce
  profound transformation : derin dönüşüm
  profound truth : derin gerçek
  profound understanding : derin anlayış
  profound unease : derin rahatsızlık
  profound weakness : derin zayıflık
  profound wisdom : derin bilgelik
  Daha az gör