Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Profoundly ne demek?

Profoundly ne demek? Profoundly ne anlama gelir? Profoundly İngilizce örnek cümle. Profoundly eş anlamlıları.

  profoundly (adv)

  derinden

  oldukça, son derece, fazlasıyla

  Profoundly (adv) ingilizce örnek cümle

  Society has changed profoundly over the last fifty years.

  Toplum, son elli yılda derinden değişti.

  Evolutionary change can profoundly affect the Earth system.

  Evrimsel değişim Dünya sistemini derinden etkileyebilir.

  Buddhism has profoundly impacted Japanese psychology, metaphysics, and aesthetics.

  Budizm, Japon psikolojisini, metafiziğini ve estetiğini derinden etkiledi.

  Profoundly (adv) Collocations

  profoundly ambivalent : derinden/son derece kararsız
  profoundly conservative : son derece muhafazakar
  profoundly damaging : derinden zarar veren
  profoundly deaf : son derece sağır
  profoundly depressing : son derece depresif
  30 Örnek daha
  profoundly disabled : son derece engelli
  profoundly dissatisfied : oldukça tatminsiz
  profoundly disturbed : derinden rahatsız olmuş
  profoundly disturbing : derinden rahatsız edici
  profoundly grateful : son derece minnettar
  profoundly ignorant : son derece cahil
  profoundly immoral : oldukça ahlaksızca
  profoundly important : çok önemli
  profoundly indebted : son derece borçlu
  profoundly misleading : oldukça/çok fazla aldatıcı
  profoundly mistaken : oldukça yanlış
  profoundly moving : oldukça hareketli
  profoundly negative : oldukça olumsuz
  profoundly religious : son derece dindar
  profoundly sad : son derece üzgün
  profoundly satisfying : son derece tatmin edici
  profoundly shaken : derinden sarsılmış
  profoundly shocked : şiddetli şok
  profoundly uncomfortable : son derece rahatsız edici
  profoundly uneasy : aşırı huzursuz
  affect profoundly : derinden etkilemek
  alter profoundly : büyük ölçüde değiştirmek
  change profoundly : derinden değiştirmek
  disagree profoundly : kesinlikle aynı fikirde olmamak
  influence profoundly : derinden etkilemek
  misunderstand profoundly : oldukça yanlış anlamak
  modify profoundly : derinden değiştirmek
  sadden profoundly : derinden hüzünlenmek
  shape profoundly : derinlemesine şekil vermek
  transform profoundly : derinden dönüştürmek
  Daha az gör