Yükleniyor...
Prolific [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Prolific (Adj) ne demek?

Prolific (Adj) ne anlama gelir? Prolific ne demektir? Prolific İngilizce örnek cümle.

  prolific (adj)

  üretken

  verimli, hep bir şey üreten, bereketli

  Prolific (adj) ingilizce örnek cümle

  Hans Eysenck was one of the most controversial and prolific psychologists of the twentieth century.

  Hans Eysenck, yirminci yüzyılın en tartışmalı ve üretken psikologlarından biriydi.

  Prolific (adj) Collocations

  highly prolific : son derece üretken
  incredibly prolific : inanılmaz derecede üretken
  very prolific : çok üretken
  extraordinarily prolific : olağanüstü üretken
  extremely prolific : son derece üretken
  11 Örnek daha
  fairly prolific : oldukça üretken
  prolific artist : üretken sanatçı
  prolific author : üretken yazar
  prolific career : üretken kariyeri
  prolific composer : üretken/verimli besteci
  prolific novelist : üretken romancı
  prolific output : üretken çıktı
  prolific producer : üretken üretici
  prolific winner : üretken kazanan
  prolific writer : üretken yazar
  be prolific : üretken olmak
  Daha az gör