Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Prone ne demek?

Prone ne demek? Prone ne anlama gelir? Prone İngilizce örnek cümle. Prone eş anlamlıları.

  prone (adj)

  yatkın

  eğimli

  Prone (adj) ingilizce örnek cümle

  He was prone to have liver failure.

  Karaciğer yetmezliği geçirmeye yatkındı.

  Cutting down all the trees will leave the hillside prone to erosion.

  Bütün ağaçların kesilmesi, yamaçları erozyona yatkın hale getirecektir.

  The students are prone to forget to hand in their homework if their teachers don't remind them.

  Öğrenciler, öğretmenleri onlara hatırlatmazsa, ödevlerini teslim etmeyi unutmaya eğilimlidirler.

  Prone (adj) Collocations

  particularly prone : özellikle eğilimli
  especially prone : özellikle eğilimli
  extremely prone : son derece eğilimli/yatkın
  make prone : eğilimli yapmak

  Prone (adj) Preposition Kullanımları

  prone to : …ya meyilli

  Prone ile Bağlantılı Kelimeler