Yükleniyor...
Pronounced [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Pronounced (Adj) ne demek?

Pronounced (Adj) ne anlama gelir? Pronounced ne demektir? Pronounced İngilizce örnek cümle.

  pronounce (v)

  telaffuz etmek

  Pronounced (adj) Collocations

  pronounce judgement : yargılamak
  pronounce correctly : doğru telaffuz etmek
  pronounce distinctly : açıkça telaffuz etmek
  pronounce properly : uygun şekilde telaffuz etmek
  pronounce yourself satisfied : kendini memnun etmek
  pronounced (adj)

  belirgin

  göze çarpan, kayda değer, belli

  Pronounced (adj) Collocations

  particularly pronounced : özellikle belirgin
  especially pronounced : özellikle belirgin
  extremely pronounced : son derece belirgin
  fairly pronounced : oldukça belirgin
  pronounced accent : belirgin aksan
  3 Örnek daha
  pronounced effect : belirgin etki
  pronounced shift : belirgin kayma
  pronounced tendency : telaffuz eğilimi
  Daha az gör