Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Properly ne demek?

Properly ne demek? Properly ne anlama gelir? Properly İngilizce örnek cümle. Properly eş anlamlıları.

  properly (adv)

  düzgünce

  doğru dürüst, olması gerektiği gibi, uygun biçimde

  Properly (adv) ingilizce örnek cümle

  The motor does not function properly.

  Motor düzgün çalışmıyor.

  You must eat properly to keep up your strength.

  Gücünü devam ettirmek için doğru bir şekilde yemelisin.

  I don't know how to speak French properly.

  Doğru şekilde Fransızca konuşmayı bilmiyorum.

  Brush your teeth properly before going to bed.

  Yatmadan önce dişlerinizi uygun şekilde fırçalayın.

  The body needs certain basic nutrients in order to function properly.

  Vücudun düzgünce çalışması için bazı temel besinlere ihtiyacı vardır.

  Properly (adv) Collocations

  properly accountable : usulen sorumlu
  properly balanced : iyi dengelenmiş
  properly closed : doğru dürüst kapalı
  properly educated : uygun biçimde eğitimli
  properly informed : uygun şekilde bilgilendirilmiş/haberdar
  109 Örnek daha
  properly insulated : uygun şekilde yalıtılmış
  properly married : uygun şekilde evlenmiş/evli
  properly organized : uygun/dikkatli şekilde düzenlenmiş/kurulmuş
  properly qualified : uygun biçimde nitelikli/yeterli
  properly shut : uygun biçimde kapalı
  properly trained : doğru dürüst/uygun biçimde eğitimli
  account properly : doğru dürüst değerlendirmek
  act properly : doğru dürüst davranmak
  address properly : doğru dürüst yazmak (adres,isim vb.)
  adhere properly : uygun biçimde yapıştırmak
  advise properly : uygun şekilde tavsiyede bulunmak
  align properly : uygun biçimde hizalamak/sıralamak
  appreciate properly : doğru dürüst değerlendirmek/takdir etmek
  assess properly : doğru dürüst değerlendirmek
  behave properly : doğru dürüst davranmak
  breathe properly : doğru dürüst/olağan şekilde nefes almak
  brief properly : doğru dürüst bilgilendirmek/kısa bilgi vermek
  clean properly : düzgünce temizlemek
  compensate properly : uygun biçimde tazminat ödemek
  concentrate properly : doğru düzgün odaklanmak
  conduct properly : düzgün davranmak
  consult properly : uygun şekilde danışmak
  control properly : düzgün kontrol etmek
  cost properly : doğru dürüst hesaplamak
  deal properly : uygun biçimde/dürüst olarak ticaret yapmak
  debate properly : doğru tartışmak
  defend properly : doğru dürüst savunmak
  discharge properly : doğru düzgün yerine getirmek (görev)
  draft properly : uygun şekilde plan çizmek
  draw properly : uygun biçimde yapmak
  dress properly : doğru dürüst giyinmek
  dry properly : doğru dürüst kurutmak
  eat properly : uygun biçimde yemek
  employ properly : uygun biçimde kullanmak
  enforce properly : doğru dürüst güçlendirmek/zorla kabul ettirmek
  equip properly : uygun bir şekilde donatmak
  evaluate properly : doğru dürüst değerlendirmek
  examine properly : doğru dürüst incelemek
  execute properly : doğru dürüst yürütmek/yapmak
  exercise properly : uygun biçimde kullanmak
  explain properly : doğru dürüst açıklamak
  exploit properly : doğru dürüst kullanmak
  explore properly : uygun bir şekilde araştırmak
  fasten properly : doğru dürüst bağla(n)mak/kapamak
  feed properly : doğru dürüst beslemek
  finance properly : uygun biçimde finanse etmek/parasal kaynak sağlamak
  fit properly : doğru dürüst uymak/bir şey için uygun olmak
  formulate properly : doğru dürüst formüle etmek/açık ve kesin olarak belirtmek
  fulfil properly : uygun şekilde yerine getirmek
  function properly : düzgün çalışmak
  fund properly : uygun şekilde finanse etmek/para sağlamak
  gauge properly : uygun biçimde ölçmek
  handle properly : uygun şekilde ele almak/başa çıkmak
  heal properly : doğru dürüst iyileşmek
  identify properly : uygun şekilde tanımlamak
  implement properly : düzgün bir şekilde uygulamak
  inform properly : uygun şekilde bilgilendirmek
  install properly : doğru şekilde yüklemek
  integrate properly : uygun şekilde entegre etmek
  interpret properly : uygun şekilde çevirmek/ifade etmek/yorumlamak
  introduce properly : doğru dürüst tanıtmak
  investigate properly : doğru dürüst araştırmak
  judge properly : doğru dürüst yargılamak/hüküm vermek
  label properly : uygun şekilde etiketlemek
  maintain properly : uygun biçimde muhafaza etmek
  manage properly : uygun şekilde yönetmek
  monitor properly : uygun şekilde gözlemlemek
  operate properly : doğru dürüst çalışmak
  organize properly : doğru dürüst/iyi organize etmek/düzenlemek
  perform properly : uygun bir şekilde yerine getirmek
  position properly : doğru dürüst koymak
  prepare properly : uygun şekilde hazırla(n)mak
  process properly : doğru dürüst işlemden geçirmek
  pronounce properly : uygun şekilde telaffuz etmek
  protect properly : uygun biçimde korumak
  record properly : uygun biçimde kaydetmek
  regard properly : doğru dürüst görmek
  register properly : uygun şekilde kaydetmek
  regulate properly : doğru dürüst düzenlemek
  repair properly : düzgünce tamir etmek
  research properly : uygun şekilde araştırmak
  respond properly : uygun şekilde cevap/karşılık vermek
  restrain properly : uygun şekilde dizginlemek
  reward properly : uygun biçimde ödüllendirmek
  run properly : doğru dürüst/uygun biçimde çalışmak
  safeguard properly : uygun şekilde koru(n)mak
  seal properly : uygun biçimde kapamak
  secure properly : doğru dürüst korumak/bağlamak
  service properly : uygun biçimde bakım ve tamirini yapmak
  sleep properly : doğru dürüst/iyi uyumak
  staff properly : uygun şekilde personel sağlamak
  stock properly : uygun şekilde depolamak
  store properly : uygun/dikkatli şekilde depolamak
  structure properly : düzgün bir şekilde düzenlemek
  supervise properly : uygun bir şekilde denetlemek
  tackle properly : düzgün bir şekilde mücadele etmek
  test properly : uygun biçimde test etmek/incelemek/denemek
  thank properly : uygun bir şekilde teşekkür etmek
  treat properly : doğru düzgün tedavi etmek
  tune properly : uygun şekilde ayarlamak
  understand properly : doğru düzgün anlamak
  use properly : doğru düzgün kullanmak
  utilize properly : doğru dürüst kullanmak
  ventilate properly : doğru düzgün havalandırmak
  warm properly : doğru dürüst ısınmak/ısıtmak
  wash properly : doğru dürüst yıkamak
  wire properly : uygun biçimde telle bağlamak
  work properly : düzgün çalışmak
  properly understood : düzgün bir şekilde anlaşılmış
  Daha az gör

  Properly ile Bağlantılı Kelimeler