Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Property ne demek?

Property ne demek? Property ne anlama gelir? Property İngilizce örnek cümle. Property eş anlamlıları.

  property (n)

  mal

  mülk, arazi, arsa

  Property (n) ingilizce örnek cümle

  All the property will go to his daughter.

  Tüm malı mülkü kızına gidecek.

  The storm did great damage to her property.

  Fırtına malına mülküne büyük zarar verdi.

  özellik

  nitelik

  Property (n) ingilizce örnek cümle

  Chia seeds are known for their health properties.

  Chia tohumları sağlık özellikleriyle bilinir.

  Property (n) Collocations

  acquire property : mülk edinmek
  alter property : özelliği değiştirmek
  buy property : mülk satın almak
  destroy property : mülkü yok etmek
  have property : mülk sahibi olmak
  33 Örnek daha
  own property : mal sahibi olmak
  possess property : özelliğe sahip olmak
  protect property : mülkü korumak
  seize property : mülkünü ele geçirmek
  study property : araziyi araştırmak
  view property : binayı/araziyi görmek
  chemical property : kimyasal özellik
  commercial property : ticari mal
  common property : ortak mülkiyet, kamu malı
  important property : önemli özellik
  individual property : bireysel özellik
  inherent property : doğal özellik
  intellectual property : fikir hakkı/fikri mülkiyet
  mechanical property : mekanik özellik
  medicinal property : tedavi edici özellik
  personal property : kişisel mülkiyet
  physical properties : fiziksel özellikler
  private property : özel mülkiyet
  residential property : yerleşim binası ve arazisi
  separate property : ayrı mülk
  structural properties : yapısal özellikler
  essential property : gerekli özellik
  electrical property : elektrik özelliği
  basic property : temel özellik
  healing property : iyileştirici özellik
  health-giving property : sağlık veren özellik
  similar properties : benzer eşyalar/özellik
  dispose of property : malı elden çıkarmak, mal üzerinde tasarrufta bulunmak
  property tax : emlak vergisi
  abandoned property : terk edilmiş mülk
  jointly-owned property : müştereken sahip olunan mülk
  different property : farklı özellik
  property owner : mülk sahibi
  Daha az gör