Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Property ne demek?

Property ne demek? Property ne anlama gelir? Property İngilizce örnek cümle. Property eş anlamlıları.

    property (n)

    mal

    mülk, arazi, arsa

    Property (n) ingilizce örnek cümle

    All the property will go to his daughter.

    Tüm malı mülkü kızına gidecek.

    The storm did great damage to her property.

    Fırtına malına mülküne büyük zarar verdi.

    özellik

    nitelik

    Property (n) ingilizce örnek cümle

    Chia seeds are known for their health properties.

    Chia tohumları sağlık özellikleriyle bilinir.

    Property (n) Collocations

    acquire property : mülk edinmek
    alter property : özelliği değiştirmek
    buy property : mülk satın almak
    destroy property : mülkü yok etmek
    have property : mülk sahibi olmak
    33 Örnek daha
    own property : mal sahibi olmak
    possess property : özelliğe sahip olmak
    protect property : mülkü korumak
    seize property : mülkünü ele geçirmek
    study property : araziyi araştırmak
    view property : binayı/araziyi görmek
    chemical property : kimyasal özellik
    commercial property : ticari mal
    common property : ortak mülkiyet, kamu malı
    important property : önemli özellik
    individual property : bireysel özellik
    inherent property : doğal özellik
    intellectual property : fikir hakkı/fikri mülkiyet
    mechanical property : mekanik özellik
    medicinal property : tedavi edici özellik
    personal property : kişisel mülkiyet
    physical properties : fiziksel özellikler
    private property : özel mülkiyet
    residential property : yerleşim binası ve arazisi
    separate property : ayrı mülk
    structural properties : yapısal özellikler
    essential property : gerekli özellik
    electrical property : elektrik özelliği
    basic property : temel özellik
    healing property : iyileştirici özellik
    health-giving property : sağlık veren özellik
    similar properties : benzer eşyalar/özellik
    dispose of property : malı elden çıkarmak, mal üzerinde tasarrufta bulunmak
    property tax : emlak vergisi
    abandoned property : terk edilmiş mülk
    jointly-owned property : müştereken sahip olunan mülk
    different property : farklı özellik
    property owner : mülk sahibi
    Daha az gör