Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Proposed ne demek?

Proposed ne demek? Proposed ne anlama gelir? Proposed İngilizce örnek cümle. Proposed eş anlamlıları.

  propose (v)

  önermek

  teklif etmek

  Proposed (v) ingilizce örnek cümle

  One of the kidnapped girls proposed to escape during the night while their captors were sleeping.

  Kaçırılan kızlardan biri, gece boyunca onları kaçıranlar uyurken kaçmayı teklif etti.

  I propose postponing the meeting until next week.

  Toplantıyı gelecek haftaya ertelemeyi öneriyorum.

  evlenme teklifi etmek

  Proposed (v) ingilizce örnek cümle

  My boyfriend proposed in the same place where we had met.

  Erkek arkadaşım, aynı tanıştığımız yerde evlenme teklif etti.

  Proposed (adj) Collocations

  article may propose : makale önerebilir
  bill may propose : tasarı önerebilir
  document may propose : belge önerebilir
  hypothesis may propose : hipotez önerebilir
  paper may propose : makale öneride bulunabilir
  48 Örnek daha
  president may propose : başkan önerebilir
  recommendation may propose : öneri teklif edebilir
  report may propose : teklif önerebilir
  review may propose : inceleme önerebilir
  scientist may propose : bilim insanı önerebilir
  propose alternative : seçenek önermek
  propose amendment : düzenleme/yasa değişikliği teklif etmek
  propose bill : kanun tasarısı önermek
  propose budget : bütçe teklif etmek / öngörmek
  propose classification : sınıflandırma önermek
  propose creation : oluşumu önermek
  propose cut : azal(t)ma teklif etmek
  propose deal : anlaşma teklif etmek
  propose definition : tanım önermek
  propose establishment : kuruluş/yerleş(tir)me önermek
  propose expansion : genişleme/ büyüme önermek
  propose explanation : açıklamayı/ yorumu önermek
  propose guideline : kılavuz önermek
  propose hypothesis : hipotez/ varsayım önermek
  propose idea : plan/ fikir önermek
  propose increase : artış önermek
  propose legislation : mevzuat/yasa teklif etmek
  propose marriage : evlenme teklif etmek
  propose measure : önlem önermek
  propose mechanism : mekanizma/yöntem önermek
  propose model : örnek/maket teklif etmek
  propose modification : değişiklik/ değişim önermek
  propose motion : hareket / plan önermek
  propose plan : plan önermek
  propose reduction : azaltma önermek/ teklif etmek
  propose referendum : referandum / halk oylaması teklif etmek
  propose reform : reform/yenilik önermek
  propose remedy : çözüm önermek
  propose resolution : önerge/ tasarı teklif etmek
  propose revision : yeniden gözden geçirme/ değişiklik önermek
  propose scenario : senaryo önermek
  propose scheme : program önermek
  propose settlement : sözleşme önermek
  propose solution : çözüm önermek
  propose strategy : strateji önermek
  propose theory : teori / kuram önermek
  propose toast : kadeh kaldırmak
  propose truce : ateşkes önermek
  propose first : ilk olarak teklif etmek
  propose formally : resmi olarak teklif etmek
  propose initially : başlangıçta teklif etmek
  propose originally : başlangıçta teklif etmek/ önermek
  propose seriously : ciddi bir biçimde teklif etmek
  Daha az gör
  proposed (adj)

  önerilen

  sunulan, teklif edilen

  Proposed (adj) Collocations

  proposed acquisition : önerilen satın alma/ edinim
  proposed amendment : önerilen değişiklik
  proposed bill : teklif edilen kanun tasarısı/maddesi
  proposed closure : önerilen kapatma/ faaliyetine son verme
  proposed constitution : önerilen anayasa (taslağı)
  23 Örnek daha
  proposed cut : önerilen azal(t)ma
  proposed directive : önerilen yönerge
  proposed expansion : önerilen genişleme
  proposed expenditure : önerilen harcama
  proposed extension : önerilen eklenti / ilave/ genişletme
  proposed guideline : önerilen kılavuz
  proposed increase : önerilen artış
  proposed initiative : önerilen girişim
  proposed legislation : önerilen mevzuat
  proposed merger : teklif edilen birleş(tir)me
  proposed reduction : önerilen azalma
  proposed referendum : önerilen halk oylaması
  proposed reform : önerilen reform/ yenilik
  proposed regulation : önerilen düzenleme
  proposed remedy : önerilen çözüm
  proposed resolution : önerilen çözüm/teklif/ önerge
  proposed restriction : önerilen kısıtlama
  proposed rule : önerilen kural
  proposed scheme : önerilen plan/program
  proposed shake-up : önerilen yeniden organize etme
  proposed site : önerilen alan
  proposed solution : teklif edilen çözüm
  proposed takeover : önerilen devralma
  Daha az gör