Yükleniyor...
Protected [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Protected (Adj) ne demek?

Protected (Adj) ne anlama gelir? Protected ne demektir? Protected İngilizce örnek cümle.

  protect (v)

  korumak

  kollamak

  Protected (v) ingilizce örnek cümle

  Anyone can do their bit to protect the environment.

  Herkes çevreyi korumak için elinden geleni yapabilir.

  Parents must protect her child's teeth from decay.

  Ebeveynler, çocuğunun dişlerini çürümeden korumalıdır.

  Protected (adj) Collocations

  amendment may protect : düzenleme koruyabilir
  bodyguard may protect : koruma görevlisi koruyabilir
  copyright may protect : telif hakkı koruyabilir
  guard may protect : koruma koruyabilir
  patent may protect : patent koruyabilir
  31 Örnek daha
  regulation may protect : yönetmelik koruyabilir
  shield may protect : kalkan koruyabilir
  vaccine may protect : aşı koruyabilir
  varnish may protect : vernik/cila koruyabilir
  protect confidentiality : gizliliği korumak
  protect country : ülkeyi korumak
  protect eye : gözü korumak
  protect identity : kimliğini korumak
  protect a job : bir işi korumak
  protect liberty : özgürlüğü korumak
  protect plant : bitkiyi korumak
  protect public : halkı korumak
  protect right : hak korumak
  protect skin : cildi korumak
  protect wilderness : vahşi doğayı korumak
  protect wildlife : vahşi hayatı korumak
  protect witness : tanıklığı korumak
  protect adequately : yeterince korumak
  protect completely : tamamen korumak
  protect effectively : etkili bir şekilde korumak
  protect inadequately : yetersiz korumak
  protect jealously : kıskançlıkla korumak
  protect properly : uygun biçimde korumak
  protect against rigour : sertliğe karşı korumak
  protect against enemy : düşmana karşı korumak
  protect from infection : enfeksiyondan korumak
  protect from radiation : radyasyondan korumak
  protect from enemy : düşmandan korumak
  protect from reality : gerçeklikten korumak
  protect from erosion : erozyondan korumak
  protect from harm : zarardan korumak
  Daha az gör

  Protected (adj) Preposition Kullanımları

  protect with : ... ile korumak
  protect against : ...ya karşı korumak
  protect from : ...dan korumak
  protected (adj)

  korunan

  korumalı

  Protected (adj) Collocations

  protected area : korunan alan
  protected species : koruma altındaki türler
  protected wilderness : korunan vahşi yaşam