Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Proven ne demek?

Proven ne demek? Proven ne anlama gelir? Proven İngilizce örnek cümle. Proven eş anlamlıları.

  prove (v)

  kanıtlamak

  ispat etmek, göstermek, ispatlamak

  Proven (v) ingilizce örnek cümle

  It is difficult to prove that ghosts exist.

  Hayaletlerin var olduğunu kanıtlamak zor.

  His guilt was proved beyond all doubt.

  Suçluluğu şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlandı.

  I can't prove it, but I'm sure Dean was murdered.

  Kanıtlayamam, ama eminim Dean öldürüldü.

  ortaya çıkmak

  anlaşılmak, belli olmak, çıkmak

  Proven (v) ingilizce örnek cümle

  If properly used, certain poisons will prove beneficial.

  Düzgün kullanılırsa, bazı zehirler faydalı olacaktır.

  The rumour proved to be an absolute lie.

  Söylentinin tam bir yalan olduğunu ortaya çıktı.

  Unfortunately, the car accident proved fatal.

  Ne yazık ki, araba kazası ölümcül oldu.

  The extra room proved very useful when we had visitors.

  Ziyaretçilerimiz olunca ekstra oda çok yararlı oldu.

  Proven (adj) Collocations

  evidence may prove : delil ispat edebilir
  experiment may prove : deney kanıtlayabilir
  incident may prove : olay kanıtlayabilir
  move may prove : hareket kanıtlayabilir
  prediction may prove : tahmin sonunda ... çıkabilir
  82 Örnek daha
  prosecution may prove : kovuşturma kanıtlayabilir
  research may prove : araştırma kanıtlayabilir
  statistics may prove : istatistikler ispatlayabilir
  study may prove : çalışma kanıtlayabilir
  prove association : ilişkiyi kanıtlamak
  prove attraction : çekiciliği kanıtlamak
  prove claim : iddiayı kanıtlamak
  prove competence : yeteneği kanıtlamak
  prove disappointment : hayal kırıklığını göstermek
  prove guilt : suçu kanıtlamak
  prove handicap : engel olmak
  prove hindrance : engellemek
  prove link : bağlantıyı kanıtlamak
  prove loyalty : sadakati kanıtlamak
  prove a theory : bir teoriyi kanıtlamak
  prove validity : geçerliliğini ispatlamak
  prove worth : değerini kanıtlamak
  prove conclusively : kesin olarak kanıtlamak
  prove scientifically : bilimsel olarak kanıtlamak
  prove adaptable : uydurulabilir olduğunu ispatlamak
  prove able : ...yı yapabilir olduğunu kanıtlamak
  prove acceptable : kabul edilebilir olduğunu kanıtlamak
  prove accurate : doğru olduğunu kanıtlamak/göstermek
  prove adequate : yeterli olmak
  prove advantageous : avantaj sağlamak
  prove amenable : uygunluğu kanıtlamak
  prove annoying : can sıkıcı olmak
  prove applicable : uygulanabilirliği kanıtlamak
  prove beneficial : faydalı olduğunu kanıtlamak
  prove catastrophic : yıkıcı olmak
  prove convenient : uygun olmak
  prove correct : doğru kanıtlamak
  prove costly : pahalıya mal olmak
  prove crucial : önemli olduğunu kanıtlamak
  prove dangerous : tehlikeli olduğunu kanıtlamak
  prove deficient : eksik olduğunu kanıtlamak
  prove detrimental : zararlı olduğunu kanıtlamak
  prove difficult : zor kanıtlamak
  prove groundless : asılsız olduğunu kanıtlamak
  prove harmful : zararlı olduğunu kanıtlamak
  prove hazardous : tehlikeli olduğunu kanıtlamak/göstermek
  prove impossible : imkânsız olduğunu kanıtlamak
  prove inaccurate : yanlış/hatalı olduğunu ispatlamak
  prove inadequate : yetersiz olduğunu kanıtlamak
  prove incapable : acizliği kanıtlamak
  prove incompatible : uyumsuzluğu kanıtlamak
  prove inconclusive : sonuçsuz olduğunu kanıtlamak
  prove inconvenient : uygunsuz olmak
  prove incorrect : yanlış olduğunu kanıtlamak
  prove indestructible : yıkılmaz olduğunu kanıtlamak
  prove indispensable : vazgeçilmezliği kanıtlamak
  prove ineffective : etkisiz olmak
  prove insufficient : yetersiz olduğunu kanıtlamak
  prove invaluable : paha biçilmezliği kanıtlamak
  prove popular : popüler olmak
  prove powerless : güçsüz olduğunu kanıtlamak
  prove practical : kullanışlı olmak
  prove profitable : karlılığı kanıtlamak
  prove reliable : güvenilirliğini kanıtlamak
  prove resistant : dirençli olduğunu kanıtlamak/göstermek
  prove satisfactory : tatmin edici olduğunu kanıtlamak
  prove straightforward : açık bir şekilde kanıtlamak
  prove successful : başarılı olduğunu kanıtlamak/göstermek
  prove suitable : uygun olduğunu kanıtlamak
  prove susceptible : duyarlılığı kanıtlamak
  prove toxic : zehirli olduğunu kanıtlamak
  prove unavoidable : kaçınılmaz olduğunu kanıtlamak
  prove unnecessary : gereksiz olduğunu kanıtlamak/göstermek
  prove unsuitable : uygun olmadığını kanıtlamak
  prove useful : kullanışlı olduğunu kanıtlamak/göstermek
  prove valuable : değerli olduğunu kanıtlamak
  prove versatile : çok yönlülüğü kanıtlamak
  prove willing : istekli kanıtlamak
  prove fatal : ölümcül olmak
  prove effective : etkili olduğunu kanıtlamak
  prove expensive : pahalı olmak
  prove fascinating : büyüleyici kanıtlamak
  prove (yourself) capable : kendini kanıtlamak
  prove (yourself) worthy : kendini kanıtlamjak
  prove guilty : birini suçlu bulmak
  prove sth feasible : bir şeyin uygun olduğunu kanıtlamak
  prove troublesome : sıkıntı çıkarmak
  Daha az gör

  Proven (adj) Preposition Kullanımları

  prove to : ...ya kanıtlamak
  proven (adj)

  kanıtlanmış

  ispatlanmış

  Proven (adj) Collocations

  clinically proven : klinik olarak kanıtlanmış
  conclusively proven : kesin olarak kanıtlanmış
  scientifically proven : bilimsel olarak kanıtlanmış
  proven ability : kanıtlanmış yetenek

  Proven ile Bağlantılı Kelimeler