Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Provided ne demek?

Provided ne demek? Provided ne anlama gelir? Provided İngilizce örnek cümle. Provided eş anlamlıları.

  provided (conj)

  …mesi şartıyla

  …mesi koşuluyla, eğer
  provide (v)

  sağlamak

  temin etmek, tedarik etmek, elde etmek

  Provide (v) ingilizce örnek cümle

  Team members are provided with equipment and uniforms.

  Ekip üyelerine ekipman ve üniformalar verilir.

  We provided the flood victims with food and clothing.

  Sel mağdurlarına yiyecek ve giyecek sağladık.

  This book provides useful information about tourism.

  Bu kitap turizm hakkında faydalı bilgi sağlıyor.

  The government should provide education to all children below the age of six.

  Hükümet altı yaşından küçük tüm çocuklara eğitim sağlamalıdır.

  Fur provides animals protection against the cold.

  Kürk, hayvanlara soğuğa karşı koruma sağlar.

  Provide (v) Collocations

  article may provide : makale sağlayabilir
  chapter may provide : bölüm sağlayabilir
  clinic may provide : klinik sağlayabilir
  constitution may provide : anayasa sağlayabilir
  council may provide : konsey sunabilir
  206 Örnek daha
  design may provide : tasarım sağlayabilir
  district may provide : bölge sağlayabilir
  essay may provide : makale sağlayabilir
  finding may provide : bulgu sağlayabilir
  health service may provide : sağlık hizmeti sağlayabilir
  hotel may provide : otel sağlayabilir
  institute may provide : enstitü sağlayabilir
  manual may provide : el kitabı sağlayabilir
  nature may provide : doğa sağlayabilir
  page may provide : sayfa sağlayabilir
  program may provide : program sağlayabilir
  programme may provide : program sağlayabilir
  record may provide : kayıt sağlayabilir
  report may provide : rapor sağlayabilir
  result may provide : sonuç sağlayabilir
  rule may provide : kural sağlayabilir
  satellite may provide : uydu sağlayabilir
  scheme may provide : plan sağlayabilir
  study may provide : çalışma sağlayabilir
  system may provide : sistem sağlayabilir
  text may provide : metin sağlayabilir
  tree may provide : ağaç sağlayabilir
  website may provide : web sitesi sağlayabilir
  writing may provide : yazı sağlayabilir
  provide abundance : bolluk sağlamak
  provide access : erişim sağlamak
  provide accommodation : kalacak yer sağlamak
  provide advice : tavsiye vermek
  provide aid : yardım sağlamak
  provide alternative : seçenek sunmak
  provide answer : cevap vermek
  provide assessment : değerlendirme sağlamak
  provide assistance : yardım sağlamak
  provide atmosphere : atmosfer sağlamak
  provide avenue : yol sağlamak
  provide backdrop : zemin sağlamak
  provide background : alt yapı/geçmiş deneyim sağlamak
  provide backing : destek sağlamak
  provide basis : temel sağlamak
  provide benefit : yarar sağlamak
  provide camouflage : kamuflaj sağlamak
  provide capital : sermaye sağlamak
  provide care : bakım sağlamak/vermek
  provide chance : şans vermek
  provide check : kontrol sağlamak
  provide clue : ipucu vermek
  provide companionship : arkadaşlık etmek
  provide confirmation : onay vermek
  provide contact : iletişim sağlamak
  provide content : içerik sağlamak
  provide context : kaynak/içerik sağlamak
  provide contrast : zıtlığı sağlamak
  provide convenience : kolaylık sağlamak
  provide coverage : kapsam/teminat sağlamak
  provide data : veri sağlamak
  provide definition : tanım sağlamak
  provide description : tanımlama/açıklama yapmak
  provide diagnosis : tanı koymak
  provide dimension : boyut sağlamak
  provide direction : yön vermek
  provide distraction : dikkat dağıtmak
  provide education : eğitim sağlamak
  provide efficiency : verimlilik sağlamak
  provide electricity : elektrik sağlamak
  provide employment : istihdam sağlamak
  provide energy : enerji sağlamak
  provide entertainment : eğlence sağlamak
  provide environment : ortam sağlamak
  provide equipment : ekipman sağlamak
  provide escape : kaçış sağlamak
  provide essentials : gereksinimleri sağlamak
  provide estimate : tahmin sağlamak
  provide evidence : kanıt sağlamak
  provide example : numune/örnek vermek
  provide excuse : mazeret uydurmak
  provide experience : tecrübe kazandırmak
  provide explanation : açıklama/bilgi sağlamak
  provide facility : olanak sağlamak
  provide feedback : geri bildirimde bulunmak
  provide finance : finans sağlamak
  provide flexibility : esneklik sağlamak
  provide focus : odaklamak, bir noktada toplamak
  provide food : yiyecek sağlamak
  provide foothold : dayanak sağlamak
  provide footing : temel sağlamak
  provide force : güç sağlamak
  provide forum : forum sağlamak
  provide foundation : temel/dayanak sağlamak
  provide framework : temel yapı sağlamak
  provide fuel : yakıt sağlamak
  provide fund : fon sağlamak
  provide funding : fon / kaynak sağlamak
  provide glimpse : bakış sağlamak
  provide grounding : temel (bilgi) sağlamak
  provide groundwork : zemin/ alt yapı hazırlamak
  provide guidance : rehberlik etmek
  provide habitat : yaşam alanı sağlamak
  provide hardware : donanım sağlamak
  provide haven : cenneti sağlamak
  provide heat : ısı sağlamak
  provide help : yardım sağlamak
  provide hope : umut vermek
  provide housing : konut sağlamak
  provide illustration : örnekleme sağlamak
  provide immunity : bağışıklık sağlamak
  provide impression : izlenim bırakmak
  provide improvement : iyileştirme sağlamak
  provide incentive : teşvik sağlamak
  provide income : gelir sağlamak
  provide indication : işaret/belirti sağlamak
  provide indicator : gösterge sağlamak
  provide information : bilgi sağlamak
  provide ingredient : içerik sağlamak
  provide insight : bilgi vermek
  provide inspiration : ilham kaynağı olmak
  provide instance : örnek sağlamak
  provide instruction : talimat vermek
  provide insurance : sigorta sağlamak
  provide intelligence : istihbarat sağlamak
  provide sb with a job : birine iş vermek
  provide justification : gerekçe vermek
  provide leadership : liderlik sağlamak
  provide lesson : ders vermek
  provide light : ışık sağlamak
  provide link : bağlantı sağlamak
  provide livelihood : geçim sağlamak
  provide loan : kredi vermek, sağlamak
  provide management : yönetim sağlamak
  provide means : imkan sağlamak
  provide money : para sağlamak
  provide motivation : motivasyon sağlamak
  provide nourishment : besin sağlamak
  provide nutrition : beslenme sağlamak
  provide opportunity : imkân/fırsat sunmak
  provide overview : genel bakış sağlamak
  provide password : şifre vermek
  provide pension : emekli maaşı vermek
  provide perspective : bakış açısısağlamak
  provide pleasure : zevk sağlamak
  provide point : puan vermek
  provide power : güç sağlamak
  provide proof : kanıt sağlamak
  provide protection : koruma sağlamak
  provide reassurance : güvence sağlamak
  provide recommendation : öneride bulunmak
  provide reference : referans sağlamak
  provide reflection : yansıma sağlamak
  provide refuge : sığınak sağlamak
  provide refund : para iadesi sağlamak
  provide reinforcement : destek sağlamak
  provide relief : rahatlatmak
  provide remedy : çözüm sağlamak
  provide report : rapor vermek
  provide representation : temsil sağlamak
  provide resolution : çözünürlük sağlamak
  provide resource : kaynak sağlamak
  provide respite : mola vermek
  provide result : sonuç vermek
  provide return : dönüş sağlamak
  provide reward : ödül sağlamak
  provide sample : örnek sağlamak
  provide sanctuary : barınak sağlamak
  provide satisfaction : memnuniyet sağlamak
  provide security : güvenlik sağlamak
  provide sense : ... hissini vermek
  provide service : hizmet sağlamak
  provide session : oturum sağlamak
  provide setting : mekan sağlamak
  provide shelter : barınak sağlamak
  provide shield : kalkan sağlamak
  provide snack : atıştırmalık sağlamak
  provide solace : teselli vermek
  provide solution : çözüm sağlamak
  provide source : kaynak sağlamak
  provide specification : şartname sağlamak
  provide stability : istikrar sağlamak
  provide statistics : istatistik sağlamak
  provide storage : depolama sağlamak
  provide subsidy : yardım sağlamak
  provide suggestion : öneri sağlama
  provide summary : özet sunmak
  provide supervision : denetim sağlamak
  provide supplement : bütünleyici sağlamak
  provide supply : tedarik etmek, kaynak sağlamak
  provide support : destek sağlamak
  provide taste : tat vermek
  provide testimony : tanıklık sağlamak
  provide tip : ipucu vermek
  provide tool : araç sağlamak
  provide training : eğitim vermek
  provide transport : ulaşım sağlamak
  provide transportation : ulaşım sağlamak
  provide treatment : tedavi sağlamak
  provide troops : askeri birlik sağlamak
  provide update : güncelleme sağlamak
  provide venue : mekan sağlamak
  provide view : manzara/görünüm sağlamak
  provide visibility : görünürlük sağlamak
  provide vitamin : vitamin sağlamak
  provide warmth : ısı sağlamak
  provide warranty : garanti vermek
  provide kindly : nazikçe sağlamak
  provide material : malzeme sağlamak
  provide sb with access : birine erişim sağlamak
  provide sb with shelter : birine barınak sağlamak
  provide referral : sevk etmek
  Daha az gör

  Provide (v) Preposition Kullanımları

  provide to : ...ya sağlamak
  provide sb with sth : birine bir şey sağlamak/vermek
  provide sth for sb : birine bir şey sağlamak/vermek

  Provide ile Bağlantılı Kelimeler