Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Publish ne demek?

Publish ne demek? Publish ne anlama gelir? Publish İngilizce örnek cümle. Publish eş anlamlıları.

  publish (v)

  yayımlamak

  yayınlamak, gazete dergi vb. basmak

  Publish (v) ingilizce örnek cümle

  He published a book about the origin of the universe.

  Evrenin kökeni hakkında bir kitap yayınladı.

  Publish (v) Collocations

  institute may publish : Enstitü yayınlayabilir
  magazine may publish : dergi yayınlayabilir
  newspaper may publish : gazete yayınlayabilir
  publish article : makale yayınlamak
  publish a book : kitap yayınlamak
  24 Örnek daha
  publish dictionary : sözlük yayınlamak
  publish essay : deneme yayımlamak
  publish feature : yazıyı / haberi yayınlamak
  publish finding : bulguyu yayınlamak
  publish information : bilgi yayımlamak
  publish issue : sorunu yayınlamak
  publish journal : dergi yayınlamak
  publish manifesto : bildiri yayımlamak
  publish manuscript : (kitabın) kopyayı yayınlamak
  publish news : haber yayınlamak
  publish newspaper : gazete yayınlamak
  publish novel : roman yayınlamak
  publish paper : makale yayınlamak
  publish report : rapor yayınlamak
  publish research : araştırma yayınlamak
  publish study : çalışma/araştırma yayınlamak
  publish transcript : kopyayı yayınlamak
  publish work : eseri/çalışmayı yayımlamak
  publish writing : yazı yayınlamak
  publish extensively : kapsamlı olarak yayınlamak
  publish originally : başlangıçta yayınlamak
  publish previously : daha önce yayınlamak
  publish widely : yaygın olarak yayımlamak/bastırmak
  publish banns : evlenme ilanı asmak
  Daha az gör