Yükleniyor...
Racial [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Racial (Adj) ne demek?

Racial (Adj) ne anlama gelir? Racial ne demektir? Racial İngilizce örnek cümle.

  racial (adj)

  ırksal

  ırklar arası

  Racial (adj) Collocations

  racial abuse : ırkçı hakaret
  racial assault : ırksal saldırı
  racial background : ırksal geçmiş
  racial balance : ırksal denge
  racial bias : ırksal önyargı
  15 Örnek daha
  racial difference : ırksal fark
  racial discrimination : ırk ayrımcılığı
  racial disturbance : ırkla ilgili rahatsızlık
  racial domination : ırksal hakimiyeti
  racial equality : ırksal eşitlik
  racial group : ırksal grup
  racial harmony : etnik ahenk
  racial identity : ırksal kimlik
  racial imbalance : ırksal dengesizlik
  racial minority : ırksal azınlık
  racial preference : ırksal tercih
  racial prejudice : ırkçı önyargı
  racial segregation : ırk ayrımı
  racial solidarity : ırksal dayanışma
  racial stereotype : ırksal klişe/kalıp yargı
  Daha az gör