Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Raise ne demek?

Raise ne demek? Raise ne anlama gelir? Raise İngilizce örnek cümle. Raise eş anlamlıları.

  raise (v)

  yükseltmek

  artırmak, çoğaltmak, kaldırmak

  Raise (v) ingilizce örnek cümle

  A crane raises heavy construction materials.

  Bir vinç ağır inşaat malzemelerini kaldırır.

  Drinking a lot of coffee can raise your blood pressure.

  Çok kahve içmek tansiyonunuzu yükseltebilir.

  yetiştirmek (çocuk vs)

  büyütmek, bakmak

  Raise (v) ingilizce örnek cümle

  Her husband was in prison, so she had to raise her children by herself.

  Kocası hapisteydi, bu yüzden çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kaldı.

  ortaya atmak

  gündeme getirmek, öne sürmek, bahsetmek

  Raise (v) ingilizce örnek cümle

  The only useful answers are those that raise new questions.

  Tek faydalı cevaplar yeni sorular ortaya koyanlardır.

  Raise (n) Collocations

  appeal may raise : çağrı toplayabilir
  case may raise : dava öne sürebilir
  finance may raise : finansman artırabilir
  lottery may raise : piyango yükseltebilir
  wolf may raise : kurt yetiştirebilir
  57 Örnek daha
  raise animal : hayvan yetiştirmek
  raise arm : kolunu kaldırmak
  raise army : ordu toplamak
  raise awareness : farkındalığı artırmak
  raise capital : sermayeyi artırmak
  raise cattle : büyükbaş hayvan yetiştirmek
  raise a child : çocuk yetiştirmek
  raise cholesterol : kolesterolü yükseltmek
  raise complaint : şikayeti arttırmak
  raise confidence : güven arttırmak
  raise crop : mahsul yetiştirmek
  raise doubt : şüpheyi arttırmak
  raise employment : istihdamı artırmak
  raise family : aileye bakmak
  raise fear : korkuyu arttırmak
  raise finger : parmak kaldırmak
  raise a flag : bayrağı göndere çekmek
  raise fund : fon toplamak
  raise hand : el kaldırmak
  raise hope : umutları arttırmak
  raise issue : bir konu ileri sürmek
  raise level : seviyeyi artırmak
  raise limit : sınır artırmak
  raise loan : kredi toplamak
  raise money : para toplamak
  raise objection : itirazda bulunmak
  raise price : fiyat yükseltmek
  raise productivity : verimliliği arttırmak
  raise prospect : ihtimali arttırmak
  raise a question : bir soru sormak, gündeme getirmek
  raise rate : oran arttırmak
  raise rebellion : isyanı büyütmek
  raise rent : kirayı arttırmak
  raise revenue : gelir yükseltmek
  raise risk : tehlikeyi/riski artırmak
  raise sheep : koyun yetiştirmek
  raise smile : gülümsetmek (zoraki)
  raise spectre : endişe yaratmak
  raise speed limit : hız limitini artırmak
  raise standard : standardı yükseltmek
  raise subject : konuyu gündeme getirmek
  raise suspicion : şüphe uyandırmak
  raise tariff : gümrük vergisini yükseltmek
  raise tax : vergiyi yükseltmek
  raise temperature : sıcaklık yükseltmek
  raise toast : kadeh kaldırmak
  raise turkey : hindileri açığa çıkarmak
  raise visibility : görünürlüğü arttırmak
  raise voice : sesini yükseltmek
  raise concern : endişe uyandırmak
  raise controversy : tartışmaya neden olmak
  raised voice : yüksek ses
  raised blood pressure : yükseltilmiş tansiyon
  raised eyebrow : kalkık kaş
  raised platform : yüksek platform
  consciousness raising : bilinçlendirme
  raised cholesterol : yüksek kolesterol
  Daha az gör
  raise (n)

  fiyat artışı

  zam, ikramiye

  Raise (n) ingilizce örnek cümle

  Most employees expect a pay raise once a year.

  Çalışanların çoğu yılda bir kez ücret artışı bekler.

  Raise (n) Collocations

  pay raise : maaş artışı / zammı
  get a raise : zam almak