Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Rare ne demek?

Rare ne demek? Rare ne anlama gelir? Rare İngilizce örnek cümle. Rare eş anlamlıları.

  rare (adj)

  nadir

  ender, seyrek, az rastlanan

  Rare (adj) ingilizce örnek cümle

  Many rare diseases are caused by mutations in a single gene.

  Birçok nadir hastalık tek bir gendeki mutasyonlardan kaynaklanır.

  az pişmiş (et)

  Rare (adj) ingilizce örnek cümle

  American cooks often prefer medium to rare meat, due to cultural tastes.

  Amerikalı aşçılar genellikle kültürel lezzetleri nedeniyle orta ila az pişmiş eti tercih ederler.

  seyreltilmiş

  oksijeni az

  Rare (adj) Collocations

  comparatively rare : nispeten nadir
  increasingly rare : giderek daha az
  incredibly rare : inanılmaz nadir
  particularly rare : özellikle nadir
  relatively rare : nispeten nadir/seyrek
  88 Örnek daha
  sufficiently rare : yeterince nadir
  surprisingly rare : şaşırtıcı derecede nadir
  especially rare : özellikle nadir
  exceedingly rare : son derece nadir
  exceptionally rare : alışılmadık şekilde nadir
  extraordinarily rare : olağanüstü nadir
  extremely rare : son derece nadir
  fairly rare : oldukça nadir
  rare enough : yeterince nadir
  rare achievement : nadir başarı
  rare animal : nadir hayvan
  rare appearance : nadir görülen
  rare beast : nadir canavar
  rare beef : nadir sığır eti
  rare bird : nadir kuş
  rare book : nadir kitap
  rare breed : nadir ırk, soy
  rare case : nadir durum
  rare chance : nadir şans
  rare class : nadir sınıf
  rare coin : ender para
  rare combination : nadir kombinasyon
  rare commodity : ender eşya
  rare complication : nadir zorluk
  rare condition : nadir durum
  rare delicacy : nadir incelik
  rare disease : nadir hastalık
  rare disorder : nadir görülen bozukluk
  rare display : nadir ekran
  rare distinction : nadir ayrım
  rare event : nadir olay
  rare example : nadir örnek
  rare exception : nadir istisna
  rare failure : nadir başarısız (kişi/şey)
  rare feat : nadir beceriklilik
  rare find : nadir buluş
  rare flash : nadir ışık
  rare flower : nadir çiçek
  rare gem : garip mücevher
  rare gift : nadir hediye
  rare glimpse : nadir görülen bakış
  rare honour : nadir onur
  rare illness : nadir hastalık
  rare individual : nadir birey
  rare infection : nadir enfeksiyon
  rare insight : nadir görüş
  rare instance : nadir örnek
  rare kind : nadir tür
  rare lapse : nadir hata
  rare luxury : nadir lüks
  rare mammal : nadir memeli
  rare manuscript : nadir el yazması
  rare meat : nadir et
  rare metal : nadir metal
  rare mineral : nadir mineral
  rare moment : nadir an
  rare mutation : nadir mutasyon
  rare occasion : nadir fırsat
  rare occurrence : nadir görülen
  rare opportunity : nadir fırsat, durum
  rare phenomenon : nadir görülen fenomen
  rare plant : nadir bitki
  rare privilege : nadir ayrıcalık
  rare quality : nadir kalite
  rare sight : nadir görme
  rare sighting : nadir görülen
  rare species : nadir türler
  rare specimen : nadir örnek
  rare steak : az pişmiş biftek
  rare step : nadir adım
  rare survivor : nadir kurtulan
  rare talent : nadir yetenek
  rare thing : nadir şey
  rare treasure : nadir hazine
  rare treat : nadir ikram
  rare trip : nadir yolculuk
  rare variety : nadir çeşit
  rare vintage : nadir eski
  rare visit : nadir ziyaret
  rare visitor : nadir ziyaretçi
  rare volume : nadir hacim
  rare wildlife : nadir vahşi yaşam
  be rare : nadir olmak
  be considered rare : nadir düşünülen
  become rare : nadir olmak
  get rare : nadir olmak
  remain rare : nadir kalmak
  seem rare : nadir görünmek
  Daha az gör