Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Rate ne demek?

Rate ne demek? Rate ne anlama gelir? Rate İngilizce örnek cümle. Rate eş anlamlıları.

  rate (v)

  derecelendirmek

  değerlendirmek, değer biçmek

  Rate (n) Collocations

  participant may rate : katılımcı değer biçebilir
  rate chance : şans olarak görmek

  Rate (n) Preposition Kullanımları

  rate as : ... olarak değerlendirmek
  rate among : ...dan biri sayılmak
  rate (n)

  oran

  hız, sürat

  Rate (n) ingilizce örnek cümle

  The literacy rate in Guatemala is 71 .

  Guatemala'da okuryazarlık oranı 71.

  Iceland is getting wider at a rate of about 0.5 cm per year.

  İzlanda yılda yaklaşık 0,5 cm hızla genişliyor.

  The world population is expanding at the rate of nearly 90 million people a year.

  Dünya nüfusu yılda yaklaşık 90 milyon kişi oranında genişlemektedir.

  ücret

  fiyat, bedel, karşılık

  Rate (n) Collocations

  rate may decline : oran düşebilir
  rate may decrease : oran düşebilir
  rate may differ : oran değişebilir
  rate may dip : oran düşebilir
  rate may drop : oran düşebilir
  77 Örnek daha
  rate may fall : oran düşebilir
  rate may fluctuate : ücret dalgalanabilir
  rate may grow : oran artabilir
  rate may increase : oran artabilir
  rate may jump : oran artabilir
  rate may plummet : oran düşebilir
  rate may plunge : oran düşebilir
  rate may rise : oran yükselebilir
  rate may rocket : oran birden artabilir
  rate may skyrocket : oran hızla artabilir
  rate may slip : oran gerileyebilir
  rate may soar : oran yükselebilir
  rate may vary : oran değişebilir
  accelerate rate : oranı hızlandırmak
  calculate rate : oranı hesaplamak
  charge rate : (faiz)oran vermek/ödemek
  decrease rate : oranı azalmak
  estimate rate : oranı tahmin etmek
  exceed rate : oranı aşmak
  fix rate : düzeltme oranı
  fluctuate rate : dalgalanma oranı
  improve rate : hızı arttırmak
  increase rate : oranı artırmak
  lift rate : oran yüksel(t)mek/artmak
  lower rate : oranı düşürmek
  measure rate : hızını ölçmek
  raise rate : oran arttırmak
  reduce rate : oranı azaltmak
  set rate : oranı ayarlamak
  weekly rate : haftalık oran/ücret
  alarming rate : endişe verici oran
  annual rate : yıllık oran
  average rate : ortalama oran
  constant rate : sabit oran
  high rate : yüksek oran
  hourly rate : saatlik oran
  jobless rate : işsizlik oranı
  low rate : düşük oran
  metabolic rate : metabolizma hızı
  preferential rate : tercihli oran
  rapid rate : hızlı oran
  reasonable rate : makul oran
  regular rate : normal ücret
  respiratory rate : solunum hızı
  steady rate : sabit oran
  fast rate : hızlı oran
  fixed rate : sabit oran
  elevated rate : yüksek oran
  expected rate : beklenen oran
  increased rate : artan oran
  rising rate : yükselen oran
  phenomenal rate : olağanüstü oran
  rate may go down : oran düşebilir/azalabilir
  speed up rate : oranı hızlandırmak
  overall rate : genel oran
  pulse rate : nabız sayısı
  interest rate : faiz oranı
  growth rate : büyüme oranı
  exchange rate : döviz kuru
  literacy rate : okuryazarlık oranı
  unemployment rate : işsizlik oranı
  inflation rate : enflasyon oranı
  at an alarming rate : endişe verici oranda
  survival rate : hayatta kalma oranı
  death rate : ölüm oranı
  absenteeism rate : devamsızlık oranı
  absorption rate : emilim oranı
  rate of acceleration : ivme oranı
  discount rate : indirim oranı
  accident rate : kaza oranı
  pregnancy rate : hamilelik oranı
  vaccination rate : aşı olma oranı
  casualty rate : zayiat oranı
  bank rate : banka faiz oranı
  fertility rate : doğum oranı
  success rate : başarı oranı
  crime rate : suç oranı
  Daha az gör

  Rate (n) Preposition Kullanımları

  rate of : ...nın oranı
  at a ... rate : ... bir oranda
  rate for : ...için ücret

  Rate ile Bağlantılı Kelimeler