Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Rational ne demek?

Rational ne demek? Rational ne anlama gelir? Rational İngilizce örnek cümle. Rational eş anlamlıları.

  rational (adj)

  aklı başında

  akılcı, mantıklı, gerçeklere dayanan

  Rational (adj) ingilizce örnek cümle

  Jack's rational explanation helped to resolve the misunderstanding and calm the situation.

  Jack'in mantıklı açıklaması, yanlış anlaşılmanın çözülmesine ve durumu yatıştırmasına yardımcı oldu.

  Rational (adj) Collocations

  apparently rational : görünüşte mantıklı
  completely rational : tamamen rasyonel
  highly rational : son derece mantıklı
  perfectly rational : çok mantıklı
  purely rational : tamamen akılcı
  36 Örnek daha
  quite rational : oldukça mantıklo
  strictly rational : kesinlikle mantıklı
  economically rational : ekonomik olarak mantıklı
  eminently rational : fazlasıyla mantıklı
  entirely rational : tamamen rasyonel
  essentially rational : aslında rasyonel/mantıklı
  fully rational : tamamen mantıklı
  rational agent : mantıklı vekil
  rational approach : rasyonel yaklaşım
  rational argument : rasyonel tartışma
  rational basis : rasyonel temel
  rational being : mantıklı varlık
  rational belief : gerçeklere dayanan/rasyonel/mantıklı inanç
  rational calculation : rasyonel hesaplama
  rational choice : mantıklı seçim
  rational debate : rasyonel tartışma
  rational decision : akılcı karar
  rational deliberation : rasyonel müzakere
  rational discussion : akılcı tartışma
  rational enquiry : mantıklı sorgulama
  rational expectation : mantıklı beklenti
  rational explanation : mantıklı açıklama
  rational faculty : akılcı yetenek
  rational justification : mantıklı gerekçe
  rational manner : mantıklı şekilde
  rational mind : akılcı düşünce / anlayış
  rational number : rasyonel sayı
  rational person : akılcı kişi
  rational reason : rasyonel akıl
  rational response : mantıklı cevap
  rational self-interest : rasyonel öz ilgi
  rational soul : rasyonel ruh
  rational thinking : akılcı düşünce
  rational thought : rasyonel düşünce
  rational understanding : rasyonel anlayış
  seem rational : mantıklı görünmek
  Daha az gör