Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Reaction ne demek?

Reaction ne demek? Reaction ne anlama gelir? Reaction İngilizce örnek cümle. Reaction eş anlamlıları.

  reaction (n)

  tepki

  karşılık, reaksiyon, yanıt

  Reaction (n) ingilizce örnek cümle

  Everyone has a physical reaction to anger.

  Herkesin öfkeye karşı fiziksel bir tepkisi vardır.

  tepkime

  reaksiyon, tepki

  Reaction (n) ingilizce örnek cümle

  A catalyst is a substance which speeds up a chemical reaction.

  Katalizör, kimyasal tepkimeyi hızlandıran bir maddedir.

  Reaction (n) Collocations

  reaction may occur : tepki meydana gelebilir
  bring reaction : tepkiye sebep olmak
  catalyse reaction : reaksiyonu katalize etmek
  cause reaction : yanıta sebep olmak
  elicit reaction : tepki vermek
  67 Örnek daha
  experience reaction : tepki geçirmek
  gauge reaction : gösterge reaksiyonu
  get reaction : tepki almak
  have reaction : tepki vermek
  induce reaction : reaksiyonu uyarmak
  initiate reaction : tepkimeyi başlatmak
  judge reaction : hakim tepki
  produce reaction : reaksiyon üretmek
  provoke reaction : provoke reaksiyon
  spark reaction : kıvılcım tepki
  start reaction : tepkiyi başlat
  stop reaction : reaksiyonu durdur
  suffer reaction : acı çekmek
  trigger reaction : tetikleme reaksiyonu
  first reaction : ilk tepki
  gut reaction : içimden bir ses
  adverse reaction : olumsuz tepki
  allergic reaction : alerjik reaksiyon
  angry reaction : sinirli tepki
  automatic reaction : otomatik reaksiyon
  bad reaction : kötü tepki
  chemical reaction : kimyasal reaksiyon
  common reaction : yaygın tepki
  critical reaction : kritik tepki
  delayed reaction : gecikmiş reaksiyon
  good reaction : iyi tepki
  hostile reaction : düşmanca tepki
  immediate reaction : anlık reaksiyon
  inflammatory reaction : inflamatuar reaksiyon
  initial reaction : Başlangıç ​​reaksiyonu
  instinctive reaction : içgüdüsel tepki
  knee-jerk reaction : üzerine düşünmeden verilen tepki
  mild reaction : hafif reaksiyon
  mixed reaction : karışık reaksiyon
  natural reaction : doğal reaksiyon
  negative reaction : olumsuz tepki
  nervous reaction : sinirli tepki
  normal reaction : normal reaksiyon
  nuclear reaction : nükleer reaksiyon
  positive reaction : pozitif reaksiyon
  public reaction : halkın tepkisi
  quick reaction : hızlı tepki
  reversible reaction : tersinir reaksiyon
  severe reaction : şiddetli reaksiyon
  slight reaction : hafif reaksiyon
  slow reaction : yavaş reaksiyon
  spontaneous reaction : kendiliğinden tepki
  strong reaction : güçlü tepki
  understandable reaction : anlaşılabilir tepki
  violent reaction : aşırı/şiddetli tepki
  visceral reaction : viseral reaksiyon
  fast reaction : hızlı reaksiyon
  extreme reaction : aşırı/güçlü tepki
  general reaction : genel tepki
  emotional reaction : duygusal tepki
  favourable reaction : olumlu tepki
  lightning reaction : yıldırım reaksiyonu
  thermonuclear reaction : termonükleer reaksiyon
  slow down reaction : reaksiyonu yavaşlatmak
  speed up reaction : tepkiyi hızlandırmak
  speed up reaction : tepkiyi hızlandırmak
  meet with reaction : tepkiyle buluşmak
  set off reaction : tepki|tepkime başlatmak
  spark off reaction : tepki vermek
  reaction engine : roket motoru
  reaction chamber : tepkime odası
  panic reaction : panik tepkisi
  Daha az gör

  Reaction (n) Preposition Kullanımları

  in a/the reaction : tepkide
  reaction against : ... karşı tepki
  in reaction to : ...ya tepki olarak
  reaction with : …ile tepkime
  reaction to : …ya tepki / karşılık
  2 Örnek daha
  reaction between : … arasında tepkime
  during the reaction : tepkime esnasında
  Daha az gör