Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Regulate ne demek?

Regulate ne demek? Regulate ne anlama gelir? Regulate İngilizce örnek cümle. Regulate eş anlamlıları.

  regulate (v)

  düzenlemek

  ayarını yapmak, ayarlamak

  Regulate (v) ingilizce örnek cümle

  People with high blood pressure may eat almonds in order to regulate their chronic condition.

  Yüksek tansiyonu olan kişiler kronik durumlarını düzenlemek için badem yiyebilirler.

  Niacin, vitamin B12, and folic acid help regulate brain chemical levels.

  Niasin, B12 vitamini ve folik asit, beyin kimyasal seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur.

  Governments may attempt to regulate businesses and industry.

  Hükümetler işletmeleri ve endüstriyi düzenlemeye çalışabilir.

  Regulate (v) Collocations

  law may regulate : yasalar düzenleyebilir
  treaty may regulate : antlaşma düzenleyebilir
  regulate activity : faaliyeti düzenlemek
  regulate behaviour : davranışı düzenlemek
  regulate breathing : solunum düzenlemek
  32 Örnek daha
  regulate commerce : ticareti düzenlemek
  regulate conduct : davranışı düzenlemek
  regulate economy : ekonomiyi düzenlemek
  regulate emission : yayımı düzenlemek
  regulate emotion : duyguları düzenlemek
  regulate exercise : egzersizi düzenlemek
  regulate flow : akışı düzenlemek
  regulate industry : endüstriyi düzenlemek
  regulate internet : interneti düzenlemek
  regulate level : seviyeyi düzenlemek
  regulate market : pazarı düzenlemek
  regulate mechanism : mekanizmayı düzenler
  regulate mood : ruh halini düzenlemek
  regulate movement : hareketi düzenlemek
  regulate process : süreci düzenlemek
  regulate production : üretimi düzenlemek
  regulate profession : mesleği düzenlemek
  regulate railway : demiryolu düzenlemek
  regulate relation : ilişkiyi düzenlemek
  regulate temperature : sıcaklığı düzenlemek
  regulate trade : ticareti düzenlemek
  regulate use : kullanımı düzenlemek
  regulate carefully : dikkatlice düzenlemek
  regulate closely : yakından düzenlemek
  regulate federally : federal olarak düzenlemek
  regulate heavily : ağır düzenlemek
  regulate lightly : hafifçe düzenlemek
  regulate loosely : gevşek şekilde düzenlemek
  regulate poorly : kötü düzenlememek
  regulate properly : doğru dürüst düzenlemek
  regulate strictly : kesinlikle düzenlemek
  regulate tightly : katı bir şekilde düzenlemek
  Daha az gör