Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Relative ne demek?

Relative ne demek? Relative ne anlama gelir? Relative İngilizce örnek cümle. Relative eş anlamlıları.

  relative (n)

  akraba

  Relative (n) ingilizce örnek cümle

  People were anxious for news of missing relatives.

  İnsanlar kayıp akrabalarının haberinden dolayı endişeliydiler.

  After his death, the family property was distributed among the relatives.

  Ölümünden sonra, aile mülkü akrabalar arasında dağıtıldı.

  Relative (adj) Collocations

  contact relative : ilgili kişi ile iletişime geçmek
  have relative : akrabalı olmak
  close relative : yakın akraba
  deceased relative : ölen akraba
  living relative : yaşayan akraba
  3 Örnek daha
  male relative : erkek akrabası
  female relative : kadın akraba
  elderly relative : yaşlı akraba
  Daha az gör
  relative (adj)

  göreceli

  göreli, karşılaştırılmalı, nispi, oranlı

  Relative (adj) ingilizce örnek cümle

  In the mid-1950s Suriname was granted relative autonomy by the Dutch.

  1950'lerin ortalarında Surinam Hollandalılar tarafından göreli özerklik kazandı.

  Small town banks have to assess the relative riskiness of their loans.

  Küçük kasaba bankaları kredilerinin göreli riskini değerlendirmek zorundadır.

  The relative frequency of this illness in the area is of concern to all doctors.

  Bu hastalığın bölgedeki göreceli sıklığı tüm doktorlar için endişe vericidir.

  Relative (adj) Collocations

  relative abundance : göreceli bolluk
  relative autonomy : göreli özerklik
  relative decrease : nispi/göreli azalma
  relative distribution : göreceli dağıtım
  relative ease : göreceli kolaylık
  16 Örnek daha
  relative failure : göreli/nispi başarısızlık
  relative harmony : bağıl uyum
  relative humidity : bağıl nem
  relative importance : göreceli önem
  relative inactivity : nisbi hareketsizlik
  relative inexperience : göreceli deneyimsizlik
  relative lack : göreceli eksiklik
  relative merits : göreceli faydalar
  relative peace : göreceli barış
  relative position : göreli konum
  relative prosperity : göreceli refah
  relative risk : bağıl/göreceli risk
  relative stability : göreceli kararlılık
  relative status : göreceli statü
  relative success : göreceli başarı
  relative weakness : göreceli zayıflık
  Daha az gör

  Relative (adj) Preposition Kullanımları

  relative to : ...ya göre/nazaran