Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Remaining ne demek?

Remaining ne demek? Remaining ne anlama gelir? Remaining İngilizce örnek cümle. Remaining eş anlamlıları.

  remain (v)

  kalmak

  varlığını sürdürmek, devam etmek, artakalmak, geriye kalmak

  Remaining (v) ingilizce örnek cümle

  It is better to remain silent, than to talk without purpose.

  Sessiz kalmak amaçsız konuşmaktan daha iyidir.

  Remaining (adj) Collocations

  cause may remain : neden sürebilir
  challenge may remain : engel sürebilir
  danger may remain : tehlike devam edebilir
  disagreement may remain : anlaşmazlık kalabilir
  doubt may remain : şüphe kalabilir
  134 Örnek daha
  expression may remain : ifade kalabilir
  fact may remain : gerçek kalabilir
  hope may remain : umut kalabilir
  inequality may remain : eşitsizlik devam edebilir
  loyalty may remain : sadakat kalabilir
  mystery may remain : gizem kalabilir
  myth may remain : efsane kalabilir
  possibility may remain : olasılık kalabilir
  problem may remain : sorun kalabilir
  puzzle may remain : bulmaca kalabilir
  question mark may remain : soru işareti kalabilir
  scar may remain : yara izi kalabilir
  situation may remain : durum devam edebilir
  suspicion may remain : şüphe kalabilir
  trace may remain : iz kalabilir
  tradition may remain : gelenek devam edebilir
  uncertainty may remain : belirsizlik devam edebilir
  unemployment may remain : İşsizlik devam edebilir
  weather may remain : hava kalabilir
  remain exception : istisna kalmak
  remain favourite : favori olarak kalmak
  remain focus : odaklanmış kalmak
  remain a mystery : gizemini korumak
  remain secret : sır olarak kalmak
  remain active : aktif kalmak
  remain accessible : erişilebilir kalmak
  remain afloat : su üstünde kalmak
  remain alert : uyanık olmak
  remain alive : canlı kalmak
  remain aloof : uzak / ilgisiz kalmak
  remain ambivalent : kararsız kalmak
  remain angry : sinirli kalmak
  remain attached : bağlı kalmak
  remain awake : uyanık kalmak
  remain balanced : dengede kalmak
  remain bright : parlak kalmak
  remain calm : sakin kalmak
  remain cautious : temkinli kalmak
  remain cheerful : neşeli kalmak
  remain closed : kapalı kalmak
  remain common : sıradan kalmak
  remain confident : emin kal
  remain confidential : gizli kalmak
  remain constant : sabit kalmak
  remain controversial : tartışmalı olmaya devam etmek
  remain convinced : ikna olmuş kalmak
  remain crucial : çok önemli kalmak
  remain dangerous : tehlikeli kalmak
  remain depressed : depresyonda kalmak
  remain difficult : zor kalmak, zorluğunu korumak
  remain gloomy : kasvetli kalmak
  remain habitable : yaşamaya devam etmek
  remain healthy : sağlıklı kalmak
  remain ignorant : cahil kalmak
  remain illegal : yasadışı kalmak
  remain impartial : tarafsız kalmak
  remain important : önemli kalmak
  remain impossible : imkânsız kalmak
  remain inaccessible : erişilemez kalmak
  remain inactive : hareketsiz kalmak
  remain inadequate : yetersiz kalmak
  remain incomprehensible : anlaşılmaz kalmak
  remain inconclusive : sonuçsuz kalmak
  remain independent : bağımsız kalmak
  remain indifferent : kayıtsız kalmak
  remain insistent : ısrarcı kalmak
  remain intact : sağlam kalmak
  remain invaluable : paha biçilemez kalmak
  remain invisible : görünmez kalmak
  remain low : düşük kalmak
  remain loyal : sadık kalmak
  remain neutral : tarafsız kalmmak
  remain obscure : belirsiz kalmak
  remain opposed : karşıt kalmak
  remain optimistic : iyimser kalmak
  remain passive : pasif kalmak
  remain peaceful : barış içinde kalmak
  remain popular : popülerliğini korumak
  remain powerless : güçsüz kalmak
  remain preferable : tercih edilmek
  remain profitable : karlı kalmak
  remain prosperous : müreffeh kalmak
  remain rare : nadir kalmak
  remain reluctant : isteksiz kalmak
  remain restricted : kısıtlı kalmak
  remain rigid : katı kalmak
  remain safe : güvende kalmak
  remain the same : aynı kalmak
  remain separate : ayrı kalmak
  remain significant : önemli kalmak
  remain silent : sessiz kalmak
  remain small : küçük/önemsiz kalmak
  remain solid : katı kalmak
  remain stable : sabit kalmak
  remain steady : sabit kalmak
  remain still : hareketsiz kalmak
  remain strained : gergin kalmak
  remain strong : güçlü kalmak
  remain sunny : güneşli kalmak
  remain superficial : yüzeysel kalmak
  remain susceptible : duyarlı kalmak
  remain tense : gergin kalmak
  remain tough : zorlu kalmak
  remain toxic : zehirli kalmak
  remain unacceptable : kabul edilemez kalmak
  remain uncertain : belirsiz kalmak
  remain unchanged : aynı kalmak
  remain uncomfortable : rahatsız kalmak
  remain united : birleşik kalmak
  remain unknown : saklı kalmak
  remain unlikely : olasılık dışı kalmak
  remain valid : geçerli kalmak
  remain valuable : değerli kalmak
  remain visible : görünür halde kalmak
  remain voluntary : gönüllü kalmak
  remain free : özgür kalmak
  remain empty : boş kalmak
  remain elusive : zorluğunu korumak, zor olmak
  remain fragile : kırılgan kalmak
  remain distinct : ayrı kalmak
  remain dominant : baskın kalmak
  remain faithful : sadık kalmak
  remain friendly : dost canlısı kalmak
  remain essential : gerekli kalmak
  remain exclusive : özel kalmak
  remain disturbing : rahatsız edici kalmak
  remain favourable : olumlu/uygun kalmak
  remain exceptional : olağanüstü kalmak
  remain fundamental : temeli olmak
  remain dissatisfied : memnun kalmak
  remain unclear : belirsiz kalmak
  remain hidden : gizli kalmak
  remain awed : hayran kalmak
  remain baffled : apışıp kalmak / şaşakalmak
  Daha az gör
  remaining (adj)

  arta kalan

  kalan, geride kalan

  Remaining (adj) ingilizce örnek cümle

  My brother is my last remaining family.

  Kardeşim son geride kalan ailemdir.

  Remaining (adj) Collocations

  remaining ingredient : kalan içerik
  remaining portion : kalan kısım
  remaining balance : kalan bakiye