Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Require ne demek?

Require ne demek? Require ne anlama gelir? Require İngilizce örnek cümle. Require eş anlamlıları.

  require (v)

  gerektirmek

  gerekmek, ihtiyaç duymak, talep etmek, istemek

  Require (v) ingilizce örnek cümle

  Certain side effects may require medical care.

  Bazı yan etkiler tıbbi bakım gerektirebilir.

  The company requires its employees to wear a suit and tie to work.

  Şirket, çalışanlarının işte takım elbise giymelerini ve kravat takmalarını zorunlu kılmaktadır.

  Building a house requires a lot of labour.

  Bir ev inşa etmek çok fazla emek gerektirir.

  All passengers are required to show their tickets.

  Tüm yolcuların biletlerini göstermesi gerekiyor.

  An aging population will require more spending on health care.

  Yaşlanan bir nüfusun sağlık bakımı için daha fazla harcama yapması gerekir.

  Learning a foreign language requires patience.

  Yabancı bir dil öğrenmek sabır gerektirir.

  Some occupations require a lot of movement and physical activity.

  Bazı meslekler çok fazla hareket ve fiziksel aktivite gerektirir.

  Require (v) Collocations

  act may require : eylem gerekebilir
  circumstance may require : durum gerekebilir
  constitution may require : anayasa gerektirebilir
  directive may require : yönerge gerektirebilir
  etiquette may require : görgü kuralları gerektirebilir
  71 Örnek daha
  evolution may require : evrim gerek duyabilir
  fairness may require : adalet gerekebilir
  guideline may require : kılavuz gerekli olabilir
  illness may require : hastalık gerektirebilir
  injunction may require : mahkeme emri gerektirebilir
  job may require : iş gerektirebilir
  law may require : yasa gerektirebilir
  legislation may require : yasalar gerektirebilir
  necessity may require : zorunluluk gerektirebilir
  process may require : işlem gerektirebilir
  program may require : program gerektirebilir
  provision may require : şart gerektirebilir
  recipe may require : tarif gerektirebilir
  regulation may require : düzenleme gerektirebilir
  rule may require : kural gerektirebilir
  situation may require : durum gerektirebilir
  state may require : devlet gerektirebilir
  statute may require : tüzük gerektirebilir
  task may require : görev gerektirebilir
  treaty may require : antlaşma gerektirebilir
  require access : erişim gerektirmek
  require adjustment : ayar gerektirir
  require alteration : değişiklik gerektirmek
  require approval : onay gerektirmek
  require assistance : yardım gerektirmek
  require attention : ilgi istemek
  require balance : denge gerektirmek
  require bravery : cesaret gerektirmek
  require care : bakım gerektirmek
  require commitment : sorumluluk gerektirmek
  require confirmation : onay gerektirmek
  require consideration : düşünmeyi gerektirmek
  require cooperation : işbirliği gerektirmek
  require coordination : koordinasyon gerektirmek
  require correction : düzeltme gerektirmek
  require dedication : özveri gerekmek
  require effort : çaba gerektirmek
  require employer : işveren gerektirir
  require energy : enerjiye gerek duymak
  require equipment : ekipman gerektirmek
  require explanation : açıklama gerektirmek
  require familiarity : aşinalık gerektirmek
  require flexibility : esneklik gerektirmek
  require improvement : iyileştirme gerektirmek
  require intervention : müdahale gerektirmek
  require knowledge : bilgi gerektirmek
  require monitoring : gözlem gerektirmek
  require obedience : itaat gerektirmek
  require patience : sabır gerektirmek
  require persistence : kalıcılık gerektirmek
  require practice : pratik gerektirmek
  require precision : hassaslık gerektirmek
  require protection : koruma gerektirmek
  require qualification : yeterlilik gerektirmek
  require recognition : tanıma gerektirirmek
  require research : araştırma gerektirmek
  require restraint : kendini tutma/kısıtlama/itidal gerektirmek
  require skill : beceri gerektirmek
  require subscription : abonelik gerektirmek
  require supervision : denetim gerektirmek
  require surgery : ameliyat edilmesi gerekmek
  require treatment : tedavi gerekmek
  require willingness : isteklilik gerektirmek
  require work : çalışma gerektirmek
  require absolutely : kesinlikle gerektirmek
  require generally : genellikle gerektirmek
  often require : sık sık gerektirmek
  require rarely : nadiren gerektirmek
  require specifically : özellikle gerektirmek
  require urgently : acilen gerektirmek
  require resources : kaynakları gerektirmek
  Daha az gör