Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Resource ne demek?

Resource ne demek? Resource ne anlama gelir? Resource İngilizce örnek cümle. Resource eş anlamlıları.

  resource (v)

  kaynak sağlamak

  Resource (n) Collocations

  learning resources : eğitim kaynakları
  resource (n)

  kaynak

  zenginlik, varlık

  Resource (n) ingilizce örnek cümle

  Australia is rich in mineral resources.

  Avustralya maden kaynakları bakımından zengindir.

  The country's resources were depleted.

  Ülkenin kaynakları tükendi.

  The city is relatively rich in mineral resources.

  Şehir mineral kaynakları bakımından nispeten zengindir.

  One of the main causes of scarcity is poor distribution of resources.

  Kıtlığın temel sebeplerinden biri kaynakların yetersiz dağılımıdır.

  Resource (n) Collocations

  access resource : kaynağa erişim sağlamak
  acquire resource : kaynak edinmek
  allocate resource : kaynak ayırmak
  combine resource : kaynağı birleştirmek
  conserve resource : kaynağı korumak
  48 Örnek daha
  consume resource : kaynak tüketmek
  deplete resource : kaynağı tüketmek
  distribute resource : kaynağı dağıtmak
  exploit resource : kaynağı sömürmek
  provide resource : kaynak sağlamak
  redistribute resource : kaynağı yeniden dağıtmak
  stretch resource : kaynak germek
  use resources : kaynakları kullanmak
  waste resource : kaynağı israf etmek
  abundant resource : bol kaynak
  additional resource : ek kaynak
  adequate resource : yeterli kaynak
  available resource : mevcut kaynak
  capital resource : sermaye kaynağı
  human resources : insan kaynakları
  important resource : önemli kaynak
  invaluable resource : paha biçilmez kaynak
  limited resources : sınırlı kaynaklar
  meagre resource : yetersiz kaynak
  natural resource : doğal kaynak
  physical resource : maddi kaynak
  precious resource : değerli kaynak
  public resource : kamu kaynağı
  renewable resource : yenilenebilir kaynak
  rich resource : zengin kaynak
  scarce resources : kıt kaynaklar
  sufficient resources : yeterli kaynaklar
  sustainable resource : sürdürülebilir kaynak
  untapped resource : kullanılmayan kaynak
  useful resource : kullanışlı kaynak
  valuable resource : değerli kaynak
  vast resource : engin kaynak
  vital resource : yaşamsal kaynak
  finite resource : sınırlı kaynak
  economic resources : ekonomik kaynaklar
  enormous resource : muazzam kaynak
  financial resources : maddi/mali kaynaklar
  electronic resources : elektronik kaynaklar
  non-renewable resource : yenilenemez kaynak
  require resources : kaynakları gerektirmek
  draw on resource : kaynağı kullanmak
  raw resource : ham kaynak
  use up resource : kaynağı tüketmek
  monetary resource : parasal kaynak
  water resource : su kaynağı
  resource overconsumption : aşırı kaynak tüketimi
  overconsumption of resources : kaynakların aşırı tüketimi
  resource exploitation : kaynak kullanımı, sömürüsü
  Daha az gör

  Resource ile Bağlantılı Kelimeler