Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Respectively ne demek?

Respectively ne demek? Respectively ne anlama gelir? Respectively İngilizce örnek cümle. Respectively eş anlamlıları.

  respectively (adv)

  sırasıyla

  Respectively (adv) ingilizce örnek cümle

  By 2,000 BC, Great Britain and Ireland had populations around 250,000 and 50,000, respectively.

  M.Ö 2.000 itibariyle, İngiltere ve İrlanda sırasıyla 250.000 ve 50.000 civarında nüfusa sahipti.

  His fifth and sixth symphonies were written in 1888 and 1893 respectively.

  Beşinci ve altıncı senfonileri sırasıyla 1888 ve 1893'te yazıldı.

  Edinburgh and Cardiff are the capitals of Scotland and Wales, respectively.

  Edinburgh ve Cardiff, sırasıyla İskoçya ve Galler'in başkentleridir.

  Moscow Metro and Saint Petersburg Metro are the oldest in Russia, opened in 1935 and 1955 respectively.

  Moskova Metrosu ve Saint Petersburg Metrosu sırasıyla 1935 ve 1955'te açılan Rusya'daki en eski istasyondur.

  The humors represented fire, air, earth and water through the properties of hot, cold, dry and moist, respectively.

  Mizah, sırasıyla sıcak, soğuk, kuru ve nemli özellikleri ile ateşi, havayı, toprağı ve suyu temsil eder.

  Red, black and white symbolize the warmth of the people, the richness of the earth and water respectively.

  Kırmızı, siyah ve beyaz, sırasıyla insanların sıcaklığını, yeryüzünün zenginliğini ve suyun zenginliğini simgeler.

  Albert Einstein introduced the special relativity and general relativity theories for light and gravity in 1905 and 1915 respectively.

  Albert Einstein sırasıyla 1905 ve 1915'te ışık ve yerçekimi için özel görelilik ve genel görelilik teorilerini tanıttı.

  Australia has the third and seventh highest life expectancy of males and females respectively in the world.

  Avustralya, dünyada erkek ve kadınların sırasıyla üçüncü ve yedinci en yüksek yaşam süresine sahiptir.