Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Responsible ne demek?

Responsible ne demek? Responsible ne anlama gelir? Responsible İngilizce örnek cümle. Responsible eş anlamlıları.

  responsible (adj)

  sorumlu

  sorumluluk sahibi, sorumluluk gerektiren

  Responsible (adj) ingilizce örnek cümle

  Many managers are responsible for hiring and training new workers.

  Birçok yönetici, yeni çalışanları işe almak ve eğitmekten sorumludur.

  The pilot of an airliner is responsible for the safety of passengers.

  Bir uçağın pilotu, yolcuların güvenliğinden sorumludur.

  Parents are responsible for their children's education.

  Ebeveynler çocuklarının eğitiminden sorumludur.

  The prime minister is directly responsible to Parliament.

  Başbakan doğrudan Parlamentoya karşı sorumludur.

  Responsible (adj) Collocations

  chiefly responsible : başlıca sorumlu
  collectively responsible : toplu olarak sorumlu
  completely responsible : tamamen sorumlu
  criminally responsible : cezai sorumlu
  directly responsible : doğrudan sorumlu
  37 Örnek daha
  highly responsible : son derece sorumlu
  indirectly responsible : dolaylı olarak sorumlu
  individually responsible : bireysel sorumlu
  jointly responsible : müştereken sorumlu
  largely responsible : büyük ölçüde sorumlu
  legally responsible : yasal olarak sorumlu
  mainly responsible : esas sorumlu
  morally responsible : ahlaki açıdan sorumlu
  partially responsible : kısmen sorumlu
  partly responsible : kısmen sorumlu
  personally responsible : kişisel olarak sorumlu
  politically responsible : politik olarak sorumlu
  primarily responsible : esas olarak sorumlu
  principally responsible : esas olarak sorumlu
  single-handedly responsible : tek başına sorumlu
  socially responsible : sosyal yönden sorumlu
  solely responsible : tek sorumlu
  somehow responsible : bir şekilde sorumlu
  somewhat responsible : biraz sorumlu
  totally responsible : tamamen sorumlu
  ultimately responsible : nihai olarak sorumlu
  wholly responsible : tamamen sorumlu
  ecologically responsible : ekolojik olarak sorumlu
  entirely responsible : tamamen sorumlu
  environmentally responsible : çevreye karşı sorumlu
  equally responsible : eşit şekilde sorumlu
  extremely responsible : son derece sorumlu
  formally responsible : resmi olarak sorumlu
  responsible adult : sorumlu yetişkin
  responsible citizen : sorumlu vatandaş
  responsible manner : sorumlu bir şekilde
  consider sb responsible : birini sorumlu tutmak
  deem responsible : sorumlu tutmak
  hold sb responsible : birini sorumlu tutmak
  make sb responsible : birini sorumlu tutmak
  regard sb as responsible : birini sorumlu olarak görmek
  seem responsible : sorumlu görünmek
  Daha az gör

  Responsible (adj) Preposition Kullanımları

  responsible with : ... ile sorumlu
  responsible to : ...ya karşı sorumlu
  responsible for : ...dan sorumlu